Výběrová řízení - Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
29.01.2018 30.01.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
05.12.2017 20.12.2017 Výběrové řízení na zhotovitele akce "Výstavba kanalizace Vajglov"
24.11.2017 29.11.2017 Obec Břidličná - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, byt. jednotka č. 339/5 k.ú. Břidličná
08.11.2017 25.11.2017 VŘ referent dopravních přestupků - správní odbor
01.11.2017 14.11.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 15/2017
23.10.2017 24.11.2017 Prodej nemovité věci budovy č.p.86 v k.ú. Břidličná
11.09.2017 10.10.2017 Výběrové řízení na referenta/referentku finančního odboru
17.08.2017 08.09.2017 „Rekonstrukce velké zasedací místnosti a obřadní síně v budově MěÚ Břidličná, ul.Nábřežní 452, na pozemku parc. č. 859 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná“
17.08.2017 01.09.2017 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 k veřejné zakázce „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa"
09.08.2017 23.08.2017 Zadávací podmínky "Dopravní terminál Břidličná" - zpracovatel projektové dokumentace
08.08.2017 23.08.2017 Rekonstrukce spojovacího chodníku na pozemku parc. č. 1377, Břidličná
08.08.2017 22.08.2017 Oprava místních komunikací-méně zátěžových
03.08.2017 01.09.2017 Zadávací řízení pod názvem „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ (otevřené řízení, podlimitní)-výběr dodavatele
19.07.2017 19.08.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/referentky odboru výstavby - stavebního úřadu
26.06.2017 19.07.2017 Zadávací dokumentace VZ - " RS - Břidličná, ul. Jesnická, 1. etapa "
23.06.2017 05.07.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - „RS – Břidličná, ul. Jesenická – projekto
20.06.2017 14.07.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/ referentky odboru výstavby - stavebního úřadu
22.05.2017 08.06.2017 Oprava místní komunikace Fojtství na parcele č.139
18.04.2017 04.05.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - „Prodejna textilu – drogerie Břidličná –
11.04.2017 02.05.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem :"Vybavení sborovny nábytkem"
03.04.2017 19.04.2017 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení
21.03.2017 06.04.2017 Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek - " Oprava místní komunikace Polní na parcele č. 741"
15.12.2016 03.01.2017 Výběrového řízení VŘ 8/2016=komunitní pracovník ÚSV a 9/2016=koordinátor CS ÚSV
12.12.2016 26.01.2017 Výběrové řízení S 660/09
18.11.2016 15.12.2016 Architektonicko-urbanistická soutěž "Centrum města Břidličná"
31.08.2016 04.10.2016 VŘ Lesy ČR, s.p. S 660/09
15.08.2016 01.09.2016 Žádost o vyvěšení na úřední desce úřadu
22.07.2016 31.07.2016 Volná pracovní pozice-pracovník v sociál.službách
20.07.2016 09.08.2016 Výběrové řízení V5 4/2016-referent stavebního úřadu
13.07.2016 28.07.2016 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oprava chodníků ve městě Břidličná
21.06.2016 26.08.2016 VŘ na prodej budovy na ulici Školní č.p.86 vč.okolních pozemků v k.ú. Břidličná - Lesy ČR,s.p.
21.06.2016 21.06.2016 VŘ k uzavření smlouvy na prodej nemovité věci budovy Školní č.p.86 v obci Břidličná
13.04.2016 22.03.2017 Výběrové řízení Dvorce

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace