Úřední deska - Město Břidličná

Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
27.11.2023 28.11.2023 Pojízdná prodejna - Pavla Bočka
22.11.2023 24.11.2023 Kvalitní uzeniny od Vlaďky
22.11.2023 23.11.2023 Oznámení o nálezu věci p.č. 06/2023
15.11.2023 16.11.2023 Pojízdná prodejna Pavel Šroubek Mohelnice
15.11.2023 16.11.2023 Moravské trhy - Zrušení
15.11.2023 16.11.2023 Kvalitní uzeniny od Vlaďky
14.11.2023 15.11.2023 Pojízdná prodejna - Pavla Bočka
13.11.2023 25.11.2023 Koncert Kristýny Šebkové
13.11.2023 17.11.2023 Pozvání na uspávání broučků.
13.11.2023 16.11.2023 Pojízdná prodejna s kuřecím masem.
13.11.2023 16.11.2023 Moravské trhy
10.11.2023 11.11.2023 Informace o zrušení fotbalového utkání.
08.11.2023 09.11.2023 Pojízdná prodejna - Řeznictví od Bínů
30.10.2023 15.11.2023 Záměr pachtu p. č. 398
27.10.2023 12.11.2023 Seznam svépomocných skupin MSK
27.10.2023 30.10.2023 Večer plný her, Velká dětská párty, Beseda
25.10.2023 10.11.2023 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí.
24.10.2023 28.10.2023 Veřejná sbírka - Diakonie Broumov
24.10.2023 26.10.2023 Pojízdná prodejna - Řeznictví od Bínů.
17.10.2023 19.10.2023 Moravské trhy
17.10.2023 17.10.2023 Oznámení o nálezu věci - 05/2023
11.10.2023 16.11.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
11.10.2023 26.10.2023 Záměr pronájmu 1/2 pozemku p. č. 2016
11.10.2023 26.10.2023 Záměr změnit pachtovní smlouvu p. č. 724
10.10.2023 12.10.2023 Drakiáda
Název
Drakiáda
10.10.2023 12.10.2023 Pojízdná prodejna - Řeznictví od Bínů.
04.10.2023 20.10.2023 Záměr pronájem nebytových prostor Společenský dům.
04.10.2023 20.10.2023 Opatření obecné povahy PÚP - Oprava železničního přejezdu P7548 Dětřichov nad Bystřicí.
04.10.2023 04.10.2023 Záměr pronájmu stavby Společenského domu p. č. 1378
02.10.2023 06.10.2023 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02.10.2023 04.10.2023 Pojízdná prodejna Pavla Bočka
22.09.2023 02.10.2023 Prodejna masa a uzenin.
20.09.2023 06.10.2023 Veřejná vyhláška rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Břidličná 1
15.09.2023 30.09.2023 Záměr prodeje p. č. 2213
14.09.2023 06.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie p. č. 1343
14.09.2023 29.09.2023 Veřejná vyhláška rozhodnutí - veřejné rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby
14.09.2023 16.09.2023 Upozornění na sečení trávy - ulice Komenského
13.09.2023 15.09.2023 Upozornění na sečení trávy - ulice 1. Máje
13.09.2023 14.09.2023 Pozvání na 5.zasedání zastupitelstva města Břidličná.
11.09.2023 27.09.2023 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby.
11.09.2023 12.09.2023 Žádost o přeparkování vozu.
07.09.2023 07.09.2023 Usnesení RM č. 13/2023
06.09.2023 18.10.2023 Veřejná dražební vyhláška 220 EX 6266/11-1520
06.09.2023 04.10.2023 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace.
06.09.2023 13.09.2023 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník (Pošta Partner)
06.09.2023 06.09.2023 Veřejná dražební vyhláška - elektronická dražba
05.09.2023 14.09.2023 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
04.09.2023 20.09.2023 Opatření veřejné povahy - stanovení místní úpravy provozu ve městě Břidličná.
04.09.2023 20.09.2023 Záměr pachtu p. č. 2376
04.09.2023 20.09.2023 Záměr pachtu p. č. 2026/1
04.09.2023 20.09.2023 Záměr pachtu p. č. 1610
04.09.2023 20.09.2023 Záměr pachtu p. č. 1222
31.08.2023 07.09.2023 ČEZ - Oznámení na přerušení dodávky elektrické energie.
31.08.2023 04.09.2023 Pozvání na výstavu drobného zvířectva.
30.08.2023 15.09.2023 Informace pro občany - Rozhlas
30.08.2023 11.09.2023 Upozornění pro občany - Prodejna Masa a uzenin
23.08.2023 23.09.2023 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Albrechtice u Rýmařova
23.08.2023 14.09.2023 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.
23.08.2023 26.08.2023 Pozvání na promítání letního kina
21.08.2023 07.09.2023 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.
21.08.2023 21.08.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (Břidličná)
10.08.2023 13.08.2023 1. Velký bleší trh
10.08.2023 11.08.2023 Firma Florián - prodej ovoce a zeleniny
07.08.2023 26.08.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
07.08.2023 22.08.2023 Oznámení o nekonání dražebního jednání 139EX 07496/16-210
01.08.2023 17.08.2023 Záměr pachtu p.č. 1916/1
01.08.2023 17.08.2023 Záměr pachtu p.č. 2431
01.08.2023 17.08.2023 Záměr pachtu p.č. 138
01.08.2023 17.08.2023 Záměr pachtu p.č. 1719/1
28.07.2023 03.08.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
26.07.2023 11.08.2023 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení.
26.07.2023 26.07.2023 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení.
25.07.2023 27.07.2023 Pozvánka mimořádné - 4. zasedání Zastupitelstva města
25.07.2023 26.07.2023 Prodej ovoce a zeleniny - Firma Saba Trans
19.07.2023 04.08.2023 Zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Albrechtice u Rýmařova
19.07.2023 30.07.2023 Oznámení - v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2022 o nočním klidu.
19.07.2023 20.07.2023 Firma Saba Trans - prodej ovoce a zeleniny
19.07.2023 20.07.2023 Pojízdná prodejna Pavla Bočka
18.07.2023 03.08.2023 Věřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
18.07.2023 27.07.2023 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
18.07.2023 21.07.2023 Upozornění pro občany - Prodejna masa a uzenin.
17.07.2023 17.07.2023 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
14.07.2023 21.08.2023 Dražební vyhláška
12.07.2023 03.08.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 2.8.2023
03.07.2023 19.07.2023 Záměr pronájmu nebytových prostor - ZUŠ
29.06.2023 15.07.2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodé úpravy provozu na pozemních komunikacích.
28.06.2023 18.08.2023 222 EX 3424/21-231 Usnesení - Dražební vyhláška
22.06.2023 25.06.2023 Sběr velkoobjemového odpadu ulice Osvobození a ulice Slunečná
22.06.2023 24.06.2023 Upozornění občanům na sečení trávy ulice Dlouhá
21.06.2023 23.06.2023 Upozornění pro občany - sečení trávy - ulice Komenského
21.06.2023 22.06.2023 Pojízdná prodejna Pavel Boček
20.06.2023 06.07.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu MÚP Břidličná ul. Hřbitovní
20.06.2023 06.07.2023 Záměr prodeje parc. č. 940/2 zahrada
20.06.2023 06.07.2023 Záměr prodeje část pozemku parc. č. 55/8 a 61/3
20.06.2023 06.07.2023 Záměr prodeje část pozemku parc. č. 725 a 1063
20.06.2023 21.06.2023 Upozornění pro občany - sečení trávy ulice 1. Máje
16.06.2023 22.06.2023 PČR - Evropský den proti vloupání
13.06.2023 15.07.2023 Obec Malá Morávka - Výběrové řízení Účetní - zástup za MD
13.06.2023 15.06.2023 Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
06.06.2023 15.06.2023 Pozvánka na 3. zasedání ZM Břidličná
02.06.2023 18.06.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení
31.05.2023 16.06.2023 Nařízení SVS - virová hemoragická septikémie - ukončení
29.05.2023 20.06.2023 Návrh Závěrečný účet města Břidličná za r. 2022
29.05.2023 20.06.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent FO
29.05.2023 11.06.2023 Oznámení o konání akce - Slavnosti města
24.05.2023 27.06.2023 NÁVRH závěrečného účtu Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2022
17.05.2023 02.06.2023 Stanovení PÚP ECCE HOMO ŠTERNBERK 2023
16.05.2023 01.06.2023 Stanovení PÚP - změna termínu
10.05.2023 12.06.2023 Vyúčtování položek kalkulace ceny vodného za rok 2022
10.05.2023 10.05.2023 usnesení RM č. 7/2023
10.05.2023 10.05.2023 usnesení RM č. 8/2023
03.05.2023 27.05.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - HSO Břidličná
03.05.2023 19.05.2023 Záměr pachtu p.p.č.146/5 v k.ú. Vajglov
25.04.2023 03.08.2023 Nabídka nemovitého majetku k prodeji v k.ú. Břidličná
25.04.2023 11.05.2023 Opatření obecné povahy - Stanovení PÚP
24.04.2023 26.04.2023 Kohaplant, spol.s.r.o. - prodej ovocných dřevin
20.04.2023 06.05.2023 Opatření obecné povahy - stanovení PÚP - změna termínu
19.04.2023 05.05.2023 Záměr pachtu p.p.č. 2376 o výměře 220 m2, Břidličná
14.04.2023 14.04.2023 Oznámení o nálezu věci
14.04.2023 14.04.2023 Ztráty a nálezy p.č. 4/2023
14.04.2023 14.04.2023 Usnesení RM č. 5/2023
11.04.2023 27.04.2023 Záměr pachtu - RM 70/6
11.04.2023 27.04.2023 Záměr pachtu- RM 69/6b
11.04.2023 27.04.2023 Záměr pachtu - RM 68/6
31.03.2023 04.04.2023 Hlášení rozhlasu 31.03.
30.03.2023 02.04.2023 Hlášení rozhlasu 30. a 31.3.
24.03.2023 26.03.2023 Hlášení MR dne 24.3.
23.03.2023 08.04.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
20.03.2023 05.04.2023 Záměr prodeje pozemku část pozemku parc. č. 1795/1 (orná půda) o výměře 73m2
20.03.2023 05.04.2023 Záměr prodeje pozemku parc. č. 219 (Zahrada) o výměře 351m2
20.03.2023 05.04.2023 Opatření obecné povahy - Oprava železničního přejezdu P7548 Dětřichov nad Bystřicí.
20.03.2023 25.03.2023 Slavnostní otevření dopravního terminálu - náměstíčka
17.03.2023 02.04.2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
17.03.2023 17.03.2023 Obecné opatření - stanovení přechodné úpravy provozu
15.03.2023 31.03.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Silnice III/37021 Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici v městě Břidličná
14.03.2023 22.04.2023 Usnesení o oznámení DR
14.03.2023 14.03.2023 snesení RM č. 5/2023
13.03.2023 04.04.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
07.03.2023 16.03.2023 2.Zasedání Zastupitelstva města Břidličná
02.03.2023 17.03.2023 Kominictví Menšík - čištění komínů
27.02.2023 15.03.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
24.02.2023 12.03.2023 Záměr prodeje část pozemku p. č. 1540 o výměře 17m2
24.02.2023 12.03.2023 Záměr pachtu část pozemku p. č. 2431 Zahrada
22.02.2023 25.02.2023 COMPLUS CZ - zhotovení optické přípojky.
15.02.2023 22.02.2023 Oznámení o nálezu věci č. 02/2023
10.02.2023 26.02.2023 Záměr pachtu p. č. 2524 (TTP) o výměře 812 m2
10.02.2023 26.02.2023 Záměr pachtu p. č. 2431 (Zahrada) o výměře 500 m2
10.02.2023 26.02.2023 Záměr prodeje pozemek p. č. 2235 o výměře 24m2
10.02.2023 26.02.2023 Záměr prodeje pozemek p. č. 2035 o výměře 28m2
26.01.2023 11.02.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
26.01.2023 05.02.2023 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem
17.01.2023 02.02.2023 Záměr pachtu parc. č. 1825/1 o výměře 125m2
17.01.2023 30.01.2023 Oznámení o době o místě konání II. kola volby prezidenta ČR
16.01.2023 01.02.2023 Nařízení SVS - virová hemoragická septikémie
14.01.2023 30.01.2023 Výsledky voleb Břidličná
10.01.2023 19.01.2023 1. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
05.01.2023 05.01.2023 SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů
04.01.2023 30.01.2023 Informace o zřízení tel. linky pro volbu prezidenta - zvláštní způsoby hlasování
04.01.2023 26.01.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru
02.01.2023 10.11.2023 Protipovodňová opatření města Břidličná
29.12.2022 30.01.2023 VOLBY - informace o zřízení volebního stanoviště
20.12.2022 04.01.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
19.12.2022 04.01.2023 Záměr prodeje nedokončené stavby sportovní haly součást pozemku parc. č. 2429
14.12.2022 07.01.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník SPOD
12.12.2022 27.12.2022 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
07.12.2022 04.01.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí finančního odboru.
06.12.2022 15.12.2022 Pozvánka na 4/2. zasedání zastupitelstva města
05.12.2022 31.01.2023 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2023
05.12.2022 29.01.2023 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
05.12.2022 21.12.2022 Výběrové řízení Účetní Obec Lomnice
05.12.2022 08.12.2022 Oznámení nálezu - Snubní prstýnek
05.12.2022 06.12.2022 MOS, s. r. o. - Omezení dodávky tepla - ulice Dlouhá
30.11.2022 30.11.2022 Usnesení RM č. 4/2022/2
30.11.2022 08.03.2022 Správa železnic - Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku.
29.11.2022 07.12.2022 Pozvánka na 3/2. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
28.11.2022 19.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Město Břidličná
25.11.2022 14.12.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22.11.2022 01.02.2023 Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2023 (Granty)
22.11.2022 31.12.2022 SOR - Návrh rozpočtu na rok 2023
22.11.2022 23.11.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
22.11.2022 23.11.2022 Textil Macejíková a Firma Florián
22.11.2022 22.11.2022 Granty 2023
Název
Granty 2023
21.11.2022 09.12.2022 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
14.11.2022 17.11.2022 Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva města a na tradiční uspávání Broučků
11.11.2022 30.01.2023 Stanovení minimálního počtu členů OVK
11.11.2022 08.12.2022 Návrh rozpočtu pro rok 2023 - MŠ
11.11.2022 08.12.2022 Návrh rozpočtu pro rok 2023 - ZŠ
08.11.2022 21.01.2023 081 EX 16759/14-329, Dražební vyhláška - MV
08.11.2022 30.11.2022 Usnesení RM č. 2/2022/2
08.11.2022 17.11.2022 2/2 zasedání Zastupitelstva města Břidličná
08.11.2022 10.11.2022 VaK Bruntál + Mudr. Jana Šuléřová
08.11.2022 08.11.2022 Usnesení RM č. 2/2022/2
04.11.2022 10.11.2022 Přerušení dodávky pitné vody.
04.11.2022 05.11.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
03.11.2022 03.11.2022 Opatření obecné povahy 1/2022
02.11.2022 25.11.2022 Usnesení RM č. 1/2022/2
20.10.2022 25.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
20.10.2022 23.10.2022 Pozvání na poslední domácí fotbalové utkání.
20.10.2022 23.10.2022 Pozvánka na výsadbu nových stromků - Fotbalový klub TJ Břidličná
20.10.2022 21.10.2022 Oznámení o nálezu věci.
19.10.2022 31.12.2022 Informace odběratelům tepla a TUV ve městě Břidličná
17.10.2022 19.10.2022 Informace pro Občany
13.10.2022 18.01.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví.
13.10.2022 19.10.2022 VAK Bruntál - Přerušení dodávky pitné vody
12.10.2022 31.10.2023 Usnesení RM č. 18/2022
12.10.2022 31.10.2023 Usnesení RM č. 17/2022
11.10.2022 20.10.2022 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Břidličná
07.10.2022 23.10.2022 Opatření obecné povahy - Břidličná nám. Svobody č. parc. 159 NNk
07.10.2022 22.10.2022 Záměr pachtu část pozemku p. č. 2431
03.10.2022 25.10.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060857631
03.10.2022 20.10.2022 Mobilní telefon Huawei
29.09.2022 30.09.2023 Usnesení ZM č. 2/2022
26.09.2022 30.09.2023 Usnesení ZM č. 5/2022
26.09.2022 30.09.2023 Usnesení RM č. 16/2022
26.09.2022 30.09.2023 Usnesení RM č. 15/2022
26.09.2022 30.09.2023 Usnesení RM č. 14/2022
26.09.2022 30.09.2023 Usnesení RM č. 13/2022
26.09.2022 26.09.2022 Usnesení RM č. 13/2021
26.09.2022 26.09.2022 Usnesení RM č. 14/2021
26.09.2022 26.09.2022 Usnesení RM č. 13/2021
24.09.2022 10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
21.09.2022 31.01.2023 Obecně závazná vyhláška 02/2022 Města Břidličná
21.09.2022 31.01.2023 Obecně závazná vyhláška 01/2022 Města Břidličná
21.09.2022 31.12.2022 Obecně závazná vyhláška 06/2022 Města Břidličná
21.09.2022 31.12.2022 Obecně závazná vyhláška 05/2022 Města Břidličná
21.09.2022 31.12.2022 Obecně závazná vyhláška 04/2022 Města Břidličná
21.09.2022 31.12.2022 Obecně závazná vyhláška 03/2022 Města Břidličná
21.09.2022 21.09.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Břidličná
21.09.2022 21.09.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu o regulaci hlučných činností.
21.09.2022 21.09.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu o nočním klidu.
19.09.2022 05.10.2022 Záměr prodeje p. č. 1198/9
19.09.2022 05.10.2022 Záměr prodeje p. č. 148, p.č. 150/3
19.09.2022 05.10.2022 Záměr prodeje p. č. 314
19.09.2022 05.10.2022 Záměr prodeje p. č. 537/3
19.09.2022 19.09.2022 Záměr prodeje
16.09.2022 17.09.2022 Prodej ovoce a zeleniny - Firma Florián
15.09.2022 15.09.2022 Oznámení o nálezu věci
14.09.2022 06.10.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.
14.09.2022 16.09.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14.09.2022 15.09.2022 5. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
13.09.2022 29.09.2022 Záměr pachtu p. č. 2431
13.09.2022 29.09.2022 Záměr pronájmu p. č. 929
13.09.2022 29.09.2022 Záměr Pachtu p. č. 1054/1
13.09.2022 29.09.2022 Záměr prodeje p. č. 247
12.09.2022 12.09.2022 Návrh Závěrečný účet města Břidličná za rok 2021
12.09.2022 12.09.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022
12.09.2022 12.09.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022 ZŠ
12.09.2022 12.09.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022 MŠ
12.09.2022 12.09.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022
09.09.2022 12.09.2022 Český svaz chovatelů Břidličná
09.09.2022 10.09.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
07.09.2022 23.09.2022 Doručení veřejnou vyhláškou
07.09.2022 08.09.2022 Prodej ovoce a zeleniny - Firma Florián
06.09.2022 14.09.2022 4. Zasedání Zastupitelstva města Břidličná
05.09.2022 02.10.2022 Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Břidličná a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
02.09.2022 03.09.2022 Prodej ovoce a zeleniny - Firma Florián
29.08.2022 31.12.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů SOR 2022
25.08.2022 16.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
25.08.2022 05.09.2022 Pozvánka na 1. zasedání OVK
24.08.2022 26.09.2022 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním ú
24.08.2022 09.09.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
24.08.2022 27.08.2022 Pozvání na Letní kino
22.08.2022 08.03.2023 Aktualizovaný seznam NIV k 1.8.2022
22.08.2022 24.08.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
19.08.2022 22.08.2022 Upozornění pro občany - Sečení trávy ulice Osvobození
17.08.2022 18.08.2022 Prodej ovoce a zeleniny - Firma Florián
10.08.2022 11.08.2022 Prodej ovoce a zeleniny Firma Florián
09.08.2022 25.08.2022 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
05.08.2022 24.09.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny
04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny
04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny
04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny
04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny
04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registaci kandidátní listiny
03.08.2022 04.08.2022 Prodej ovoce a zeleniny Firma Florián
02.08.2022 31.08.2023 Usnesení RM č. 11/2022
02.08.2022 30.08.2022 Usnesení RM č. 13/2021
02.08.2022 24.08.2022 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.
02.08.2022 02.08.2022 Usnesení RM č. 11/2022
01.08.2022 17.08.2022 Oznámení o vydání aktualizace č. 2a zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
27.07.2022 28.07.2022 Prodej ovoce a zeleniny Firma Florián
27.07.2022 27.07.2022 Prodej ovoce a zeleniny firma Florián
20.07.2022 31.07.2023 Usnesení RM č. 12/2022
20.07.2022 21.07.2022 Prodej ovoce a zeleniny
18.07.2022 01.10.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
14.07.2022 16.07.2022 Přátelské utkání TJ Břidličná a HFK Olomouc
12.07.2022 30.07.2023 Usnesení ZM č. 4/2022
12.07.2022 30.07.2022 Usnesení RM č. 11/2022
12.07.2022 29.07.2022 Záměr pronájmu č. 175/11
12.07.2022 29.07.2022 Záměr pachtu č. 188/11
12.07.2022 29.07.2022 Záměr pachtu č. 171/11 a 172/11
12.07.2022 29.07.2022 Záměr pachtu č. 169/11
12.07.2022 29.07.2022 Záměr pachtu č. 170/11
12.07.2022 29.07.2022 Záměr pachtu č. 173/11
12.07.2022 23.07.2022 Oznámení - Fabrikafest 2022
12.07.2022 14.07.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
12.07.2022 12.07.2022 Usnesení RM č. 11/2022
11.07.2022 02.08.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
07.07.2022 23.07.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
01.07.2022 23.07.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
30.06.2022 17.07.2022 VV- Stanovení přechodné úpravy provozu
29.06.2022 25.09.2022 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva
29.06.2022 03.07.2022 Prodej kuřic - Šebela Oldřich Bohuňovice
28.06.2022 14.07.2022 Nařízení SVS - mor včelího plodu 18/2022 ukončení
23.06.2022 14.07.2022 Výběrové řízení - referent HSO -silniční správní úřad, životní prostředí, investice města
20.06.2022 06.07.2022 Záměr prodeje ZM č. 50/4
20.06.2022 06.07.2022 Záměr prodeje ZM č. 51/4
20.06.2022 06.07.2022 Záměr prodeje ZM č. 53/4
20.06.2022 06.07.2022 Záměr prodeje ZM č. 54/4
20.06.2022 06.07.2022 Záměr prodeje ZM č. 57/4
16.06.2022 06.08.2022 Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu
15.06.2022 30.06.2023 Usnesení ZM č. 3/2022
15.06.2022 30.06.2023 Usnesení RM č. 10/2022
15.06.2022 30.06.2023 Usnesení RM č. 9/2022
06.06.2022 08.07.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Moravský Beroun
06.06.2022 16.06.2022 4. zasedání ZM Břidličná
03.06.2022 05.06.2022 TJ Břidličná oddíl kopané - pozvánka na utkání
02.06.2022 21.06.2022 Návrh závěrečného účtu SOR
02.06.2022 18.06.2022 Záměr pronájmu RM 153/10
02.06.2022 18.06.2022 Záměr pachtu RM 155/10 b
02.06.2022 18.06.2022 Záměr pachtu RM 156/10 b
02.06.2022 18.06.2022 Záměr pachtu RM č. 154/10b
02.06.2022 12.06.2022 Oznámení o konání Městských slavností Břidličná
31.05.2022 16.06.2022 stanovení PÚP Břidličná spojka
27.05.2022 12.06.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
26.05.2022 21.06.2022 Návrh Závěrečný účet města Břidličná za rok 2021
25.05.2022 15.06.2022 Výběrové řízení - referent HSO -podatelna, pokladna
25.05.2022 14.06.2022 Výběrové řízení - referent FO - správa místních poplatků a zpracování agendy majetku města
24.05.2022 02.06.2022 3. zasedání ZM Břidličná
23.05.2022 08.06.2022 Záměr pachtu RM 138/8b
23.05.2022 08.06.2022 Záměr pachtu RM 134/8
20.05.2022 31.05.2023 Usnesení RM č. 8/2022
19.05.2022 21.05.2022 Sečení trávy - ulice Osvobození
13.05.2022 15.05.2022 ČSCH - Dětský den
05.05.2022 30.05.2023 Usnesení RM č. 7/2022
05.05.2022 30.04.2023 Usnesení RM č. 6/2022
05.05.2022 05.05.2022 Usnesení RM č. 5/2022
05.05.2022 05.05.2022 Usnesení RM č. 7/2022
05.05.2022 05.05.2022 Usnesení RM č. 6/2022
04.05.2022 26.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
04.05.2022 24.05.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - město Bruntál
29.04.2022 16.05.2022 Záměr pachtu RM 112/7
29.04.2022 16.05.2022 Záměr prodej RM č. 113/7
28.04.2022 09.05.2022 Vysoká zvěř v zastavěných oblastech
26.04.2022 09.06.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MÚ Bruntál
26.04.2022 26.05.2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
22.04.2022 09.05.2022 Zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Albrechtice u Rýmařova
22.04.2022 23.04.2022 Prodej ovoce a zeleniny
20.04.2022 01.05.2022 Informace o projektu,, Posílení komunikace s veřejností na území SOR“
19.04.2022 01.06.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Moravský Beroun
12.04.2022 14.04.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
07.04.2022 30.04.2022 Usnesení RM č. 6/2022
06.04.2022 07.04.2022 Firma Florián
04.04.2022 20.04.2022 Záměr pachtu RM č.82/6
04.04.2022 05.04.2022 GRANTY 2022 - VPS 13/2022
01.04.2022 03.04.2022 Firma JUKKA - prodej stromků a keřů
28.03.2022 30.03.2022 Oznámení o odstávce TUV
23.03.2022 29.09.2022 Usnesení ZM č. 2/2022
22.03.2022 24.03.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
21.03.2022 06.04.2022 Záměr prodeje ZM č. 24 /2
17.03.2022 07.04.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
15.03.2022 31.12.2022 Oznámení o zvýšení ceny tep. energie
15.03.2022 09.04.2022 VŘ - Pracovník technického zabezpečení obce - Valšov
14.03.2022 31.03.2023 Usnesení RM č. 5/2022
14.03.2022 15.03.2022 Oznámení o zvýšení ceny tepelné energie
11.03.2022 22.08.2022 Aktualizovaný seznam NIV k 1.2.2022
08.03.2022 17.03.2022 2. zasedání ZM Břidličná
07.03.2022 31.03.2023 Usnesení RM č. 4/2022
04.03.2022 21.03.2022 Záměr pachtu RM č. 47/4
04.03.2022 21.03.2022 Záměr pachtu RM č. 48/4
04.03.2022 21.03.2022 Záměr prodeje RM č. 49/4
04.03.2022 21.03.2022 Záměr prodeje RM č. 50/4
02.03.2022 18.03.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy
02.03.2022 18.03.2022 Výběrové řízení - referent FO - správa poplatků
28.02.2022 10.03.2022 Humanitární sbírka na pomoc uprchlíkům na Slovensko - Ukrajinské hranice
28.02.2022 02.03.2022 Výběrové řízení - referent FO - správa místních poplatků
22.02.2022 10.03.2022 Záměr prodeje č. 33/3
22.02.2022 10.03.2022 Záměr pronájmu č. 27/3
22.02.2022 10.03.2022 Záměr pachtu č. 28/3
22.02.2022 10.03.2022 Záměr pachtu č. 29/3
22.02.2022 23.02.2022 Prodej ovoce a zeleniny - firma Florián
21.02.2022 23.02.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
18.02.2022 07.03.2022 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých
16.02.2022 18.02.2022 Second hand
Název
Second hand
14.02.2022 28.02.2023 Usnesení RM č. 3/2022
14.02.2022 19.02.2022 Sbírka použitého ošacení
10.02.2022 08.04.2022 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele školy ZŠ Břidličná
09.02.2022 24.02.2022 Prodej ročních slepic
03.02.2022 01.04.2022 Konkurzní řízení na ředitele MŠ v Domašově nad Bystřicí
31.01.2022 16.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
31.01.2022 16.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
28.01.2022 31.01.2023 Usnesení ZM č. 1/2022
28.01.2022 31.01.2023 Usnesení RM č. 2/2022
26.01.2022 11.02.2022 VV - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu
20.01.2022 22.01.2022 Pojízdná prodejna Pavel Boček
18.01.2022 31.01.2023 Usnesení RM č. 1/2022
18.01.2022 14.02.2022 Úprava rozpočtu č. 16/2021
14.01.2022 14.07.2022 Opatření o veřejném vyhlášení popisu
14.01.2022 31.01.2022 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 2372/1 v k.ú. Břidličná
14.01.2022 31.01.2022 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 1746/1 v k.ú. Břidličná
14.01.2022 31.01.2022 Záměr pachtu pozemku parc. č. 574 v k.ú. Vajglov
14.01.2022 31.01.2022 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1721/5 v k.ú. Břidličná
14.01.2022 31.01.2022 Záměr prodeje pozemku parc.č.1721/6 v k.ú. Břidličná
13.01.2022 31.01.2023 Usnesení RM č. 23/2021
12.01.2022 28.01.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Pipek_čmelák
12.01.2022 20.01.2022 Zasedání ZM
Název
Zasedání ZM
11.01.2022 20.01.2022 1. zasedání ZM Břidličná
11.01.2022 17.01.2022 Tříkrálová sbírka
03.01.2022 31.12.2022 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2022
27.12.2021 31.12.2022 Oznámení o změně ceny stočného pro rok 2022
27.12.2021 12.01.2022 Oznámení o změně ceny stočného pro rok 2022
22.12.2021 31.12.2022 Usnesení ZM č. 8/2021
22.12.2021 31.12.2022 Usnesení ZM č. 7/2021
21.12.2021 06.01.2022 Záměr prodeje ZM č. 155/8
21.12.2021 06.01.2022 Záměr prodeje ZM č. 152/8
20.12.2021 14.02.2022 Úprava rozpočtu - č. 15/2021
16.12.2021 31.01.2022 OZV č. 3/2021 města Břidličná o místním poplatku za obecní systému odpadového hospodářství.
15.12.2021 16.12.2021 Second Hand
Název
Second Hand
08.12.2021 31.12.2022 SOR - oznámení o zveřejnění dokumentů
08.12.2021 12.12.2021 Adventní koncert
07.12.2021 16.12.2021 8. zasedání ZM Břidličná
06.12.2021 11.12.2021 Očkovací centrum AL INVEST Břidličná a.s.
06.12.2021 07.12.2021 Odstávka pitné vody
02.12.2021 30.12.2022 Usnesení RM č. 22/2021
02.12.2021 06.12.2021 Al Invest Břidličná a.s. - Očkovací centrum
29.11.2021 30.11.2022 Usnesení RM č. 21/2021
29.11.2021 15.12.2021 Záměr prodeje RM 325/ 21b
29.11.2021 02.12.2021 Usnesení RM č. 22/2021
29.11.2021 29.11.2021 Usnesení RM č. 21/2021
26.11.2021 17.02.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022
24.11.2021 25.11.2021 Ovocná farma Turnov
15.11.2021 30.11.2022 Usnesení RM č. 20/2021
15.11.2021 03.12.2021 SOR - Návrh střednědobého výhledu 2023-2025
15.11.2021 03.12.2021 SOR - Návrh rozpočtu na rok 2022
15.11.2021 01.12.2021 Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení SŘ
15.11.2021 23.11.2021 Veřejná vyhláška k HPS 2019
11.11.2021 14.02.2022 Úprava rozpočtu č. 14/2021
11.11.2021 29.11.2021 Záměr pronájmu p.p.č. 102 o výměře 15 m2 v k.ú. Břidličná
11.11.2021 29.11.2021 Záměr pronájmu p.p.č. 102 o výměře 24 m2 v k.ú. Břidličná
11.11.2021 29.11.2021 Záměr prodeje p.p.č. 1991 o výměře 23 m2 v k.ú. Břidličná
10.11.2021 17.02.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022 MŠ
10.11.2021 17.02.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022 ZŠ
09.11.2021 30.11.2022 Usnesení RM č. 19/2021
09.11.2021 30.11.2022 Usnesení RM č. 18/2021
04.11.2021 14.02.2022 Úprava rozpočtu č. 13/2021
04.11.2021 20.11.2021 Záměr pachtu
03.11.2021 19.11.2021 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu
22.10.2021 08.11.2021 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání A2a ZÚR MSK
20.10.2021 31.10.2022 Usnesení RM č. 17/2021
20.10.2021 17.01.2022 Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2022
20.10.2021 31.10.2021 Usnesení RM č. 18/2021
20.10.2021 31.10.2021 Usnesení ZM č. 7/2021
20.10.2021 22.10.2021 Second hand
Název
Second hand
20.10.2021 20.10.2021 Second hand
Název
Second hand
18.10.2021 14.02.2022 Úprava rozpočtu - č. 12/2021
18.10.2021 03.11.2021 Záměr pachtu č. 273 / 18b
18.10.2021 03.11.2021 Záměr pachtu č. 274 / 18b
15.10.2021 18.10.2021 Úprava rozpočtu č. 12/2021
14.10.2021 16.11.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13.10.2021 15.11.2021 Veřejná vyhláška k HPS 2019
08.10.2021 25.10.2021 Výzva k odstranění autovraku
06.10.2021 22.10.2021 Nařízení státní veterinární správy
05.10.2021 14.10.2021 7. zasedání ZM Břidličná
01.10.2021 18.10.2021 Záměr pachtu 256/ 17b
01.10.2021 18.10.2021 Záměr pachtu č. 254/17
01.10.2021 18.10.2021 Záměr změnit pachtovní smlouvu č. 252/17
01.10.2021 18.10.2021 Záměr pachtu č. 255/17
29.09.2021 30.09.2022 Usnesení ZM č. 6/2021
29.09.2021 30.09.2022 Usnesení RM č. 16/2021
29.09.2021 15.10.2021 203 Ex 06783/21 Usnesení o odročení dražby
23.09.2021 14.02.2022 Úprava rozpočtu - č. 11/2021
22.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
22.09.2021 08.10.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Minich
20.09.2021 31.01.2022