Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Břidličná

2.1.2023Obecně závazná vyhláška města Břidličná č.1/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí prováděn&i ...

2.1.2023Obecně závazná vyhláška města Břidličná č.2/2022 o místním poplatku ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa.  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo o ...

2.1.2023Požární řád města Břidličná

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Břidličná je zajištěna jednotkou sboru dobrovoln&yacut ...

21.9.2020OZV č.1/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021. ...

Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

28. 11. 2023 11:16
svátek má René

Počasí Břidličná - Slunečno.cz