Aktuality

5.12.2022

Dne 5.12.2022 bude v době od 9.00 do 16.00 hod. omezena dodávka tepla na ulici Dlouhá z důvodu opravy teplovodu.

29.11.2022

3/2 zasedání Zastupitelstva města Břidličná se koná v úterý 6.prosince 2022 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Břidličná.

Pro rok 2023 schválilo představenstvo společnosti Vak a.s. Bruntál cenu vodného ve výši 47,75 Kč/m3 + 10% DPH, tj. celkem 52,53 Kč/m3. Jedná se o zvýšení ceny vodného o 14,6%. Nárůst ceny je způsoben především dramatickým zvýšením ceny el. energie, ale i ostatních vstupních nákladů jako je cena chemikálií, stavebních materiálů a prací, ceny vody surové odebírané od správců povodí a v neposlední řadě nárůstem mzdových nákladů. Nárůst ceny se pohybuje pod průměrným nárůstem ceny vodného u ostatních vodárenských společností obdobného typu a nedosahuje ani průměrné inflace v ČR.

Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti

Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.

Co je nutné upřesnit?   Kam se slitým olejem v Břidličné?

Na sběrný dvůr v Břidličné, kde je stále umístěna olejová popelnice.

SBĚRNÝ DVŮR BŘIDLIČNÁ

Školní 85, Břidličná, provozní doba

Úterý       9:00  - 12:00 hod.   14:00  -  17:00 hod.
Čtvrtek    9:00  - 12:00 hod.   14:00  -  17:00 hod.
Sobota  10:00  - 12:00 hod.

Zodpovědná osoba: p. Trančík Július --- 797 972 720

29.11.2022

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací dle schváleného „Programu pro poskytování dotací na volnočasové aktivity a na poskytování sociálních služeb v roce 2023” Lhůta pro podání žádostí od 23.12.2022 do 31.1.2023. Formuláře žádostí najdete v přílohách dokumentu „Program - Granty 2023" zveřejněného na úřední desce města Břidličná dne 22.11.2022. Žádosti předkládejte na podatelnu MěÚ Břidličná. Grantový výbor Zastupitelstva města Břidličná vypracuje návrh poskytnutí dotace do 28.2.2023.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Dny urologické prevence pořádá Urologické oddělení krnovské nemocnice ve spolupráci s Nadačním fondem Muži proti rakovině. Akce zaměřená na prevenci a osvětu se uskuteční v úterý 22. 11. 2022 a ve středu 23. 11. 2022 vždy 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 v prostorách urologické ambulance.

Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou ČR v minulých letech.
Také v roce 2023 bude sbírka pokračovat a kromě statických kasiček, umístěných na tradičních místech (na obecních úřadech a v obchodech), budete moci v období od 1. do 15. ledna opět potkat v ulicích bájné tři krále.

V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje již sedmým rokem Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR a do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným a seniorům v obcích a městech našeho regionu – na nákup zdravotnických pomůcek a zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby – domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM!

Moc děkujeme.

Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR

14.11.2022

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Břidličná  složilo slib všech 15 nově zvolených zastupitelů města. Do vedení města byli znovu zvoleni Miroslav Kladníček jako starosta a Jana Kladníčková jako místostarostka.

1.11.2022

Během září 2022 až července 2023 bude v Břidličné probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.

Vzhledem k vývoji na trhu s energiemi, zejména významné nárusty cen plynu, uhlí v průběhu roku a obecně dalších nákladů z důvodu inflace, které se promítají do ceny tepla předpokládáme, že skutečná cena tepla za rok 2022 bude ve výši:

Cenová lokalita Břidličná I. (plynové kotelny Tovární a Jesenická) – 899,-Kč + 10%DPH

Cenová lokalita Břidličná II.  (domovní kotelna Slunečná- uhlí) - 595,-Kč + 10% DPH

Cenová lokalita Břidličná III. (domovní kotelna Vajglov 48-49 - uhlí) – 629,-Kč + 10% DPH

V souladu s Cenovým rozhodnutím ERU bude skutečná cena stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů na výrobu a rozvod TE a dodávce tepla. Ve vyúčtování za rok 2022 bude uvedena pouze jedna cena.

Návrh SoD.pdf
19.10.2022
Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

6. 12. 2022 04:46
svátek má Mikuláš

Počasí Břidličná - Slunečno.cz