Akce zveřejněna na profilu zadavatele města Břidličná:zde

Název projektu: RS-Břidličná, ul.Jesenická - 1. etapa"

Dodavatel:

JR STaKR s.r.o.

IČO 285 96 854

U Stadionu 1999/9a

792 01 Bruntál

Ukončení prací: 29.6.2018

Přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11706-Podpora bydlení, název projektu: "RS - Břidličná, ul.Jesenická 1.etapa" . 

 

Nový projekt: "RS-Břidličná, ul. Jesenická - 2.etapa"

Dne 6.8.2018 podání žádosti o přidělení dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.