Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné“ je rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou nadzemních podlažích, bez zásahu do nosných konstrukcí, kde bude provedena úprava stávajících prostor – vybourání některých stávajících příček a postavení nových, nové obklady, budou osazeny nové zařizovací předměty ZT, část kabelových rozvodů bude provedena nově.

Zahájení prací: v roce 2024

Ukončení prací: v roce 2024

Předpokládaná cena díla: 1 344 935,00 Kč

Dodavatel stavby: NORD Stavební s.r.o., Olomouc (IČO 08085901)

Cena díla bez DPH: 

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE