O dotaci mohou žádat právnické i fyzické osoby, spolky, příspěvkové organizace a jiné subjekty se sídlem (adresou), nebo působností na území města Břidličná. Vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města Břidličná, jsou určeny na podporu volnočasových aktivit a poskytování sociálních služeb. Celková výše finančních prostředků je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města pro rok čerpání dotace. Žádosti o dotace jsou posuzovány Grantovým výborem zřízeným Zastupitelstvem města Břidličná. Schválení dotací a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města je v kompetenci Zastupitelstva města Břidličná. Lhůta pro podání žádostí je od 15.1.2024 do 5.2.2024.