Pokud budete správně třídit, snížíte tím množství směsného komunálního odpadu. Díky tomu můžete v budoucnu ovlivnit výši vašeho poplatku za odpady.

Pořízení nádob na tříděný odpad (papír, plast) k rodinným domům – aktuální stav:

Počet pořízených nádob je dostačující, proto není důvod k obavě, že se nedostane na všechny rodinné domy!!!

Postup pro podání žádosti a následného procesu značení jednotlivých nádob:

  1. Podání žádosti se jménem žadatele a adresou následného umístění nádoby (ulice,č.p.,město) můžete provést:přes email poplatky@mu-bridlicna.cz nebo osobně na podatelně (pondělí a středa 8:00-11:30 a 13:00-17:00), , případně ji lze vyplnit ZDE.
  2. Do  5 dnů od podání žádosti budete mít připravenou smlouvu o výpůjčce a následném darování k podpisu opět na podatelně (pondělí a středa 8:00-11:30 a 13:00-17:00).
  3. Po podepsání smlouvy dojde k označení sběrné nádoby konkrétní adresou.
  4. Jakmile bude připraveno nejméně 50 ks nádob označených konkrétní adresou, dojde ještě k očipování sběr. nádob svozovou firmou(pro Břidličnou - Marius Pedersen a.s.).
  5. Po očipování svozovou firmou bude možné nádoby předat konkrétním žadatelům do užívání.