Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad za rok 2023 byl splatný do 31.8.2023, poplatek ze psů a pozemků do 31.3.2023. Případné nedoplatky je třeba uhradit co nejdříve. Pokud si nejste jisti, zda máte poplatek uhrazen nebo potřebujete platební údaje, kontaktujte finanční odbor.