Sluneční hodiny jsou vyhledávaným prvkem mnohých architektonických řešení exteriérů. Děje se tak zejména pro jejich přirozenou dekorativní, uklidňující a tím i relaxační schopnost. I díky těmto vlastnostem se v těchto dnech objevily sluneční hodiny na novém náměstí  uprostřed Břidličné a spolu s ostatními prvky exteriérové architektury, dotvořily nový vzhled města. Jedná se o tzv. „vertikální sluneční hodiny“, instalované jako kolmice k místnímu meridiánu. Na lidech, kteří ke slunečním hodinám přistupují, je však možno pozorovat jisté rozpaky. Porovnávají čas, který ukazují sluneční hodiny s údajem na svých hodinkách a podobně. Tady musíme říci, že ten, kdo by se chtěl řídit slunečními hodinami v běžném, každodenním životě, by byl pošetilý. Od slunečních hodin nelze očekávat stejné časoměrné služby, jako nám poskytují hodinky náramkové, nebo například věžní, na kostele. Nabízí se otázka „Ukazují sluneční hodiny čas špatně, nebo snad nespolehlivě?“ Zcela určitě tomu tak není. Měli byste však vědět, že sluneční hodiny odměřují takzvaný pravý sluneční čas. Musíme jim proto prominout drobné, přirozené odchylky od času středoevropského, které máme na svých hodinkách, protože čas středoevropský a čas letní, jsou časy umělé, vytvořené lidmi. Je tím umožněno praktické užívání času a shodná orientace v širokém časovém pásmu. Příčinou časové neshody mezi pravým slunečním časem a časy umělými, je jev, který nazýváme časovou rovnicí a odlišnými zeměpisnými délkami míst, kde se sluneční hodiny nachází. Možná časová odchylka, může podle korekční křivky představovat v průběhu kalendářního roku, hodnotu až 20 minut. Po většinu roku se sluneční hodiny tzv. předbíhají. Nesmíme také zapomenout, že po velkou část roku užíváme letní čas, od kterého se ten sluneční, musí samozřejmě lišit minimálně o celou hodinu. Hlavní část hodin tvoří kovová konstrukce o šířce 95 cm. Půlkruh s ozdobnými kovářskými prvky obsahuje ciferník s římskými číslicemi. Povrch je opatřen žárovým zinkováním jako ochrana proti korozi. To je překryto trojitou vrstvou kovářské barvy. Povrch ještě dotváří zlatá patina a dva ochranné nátěry. Pozadí ciferníku tvoří deska ve tvaru slunce, v horní části je kovová destička mosazného zabarvení s latinským textem: AGO • GRATIAS • AD • SOLEM, Žijeme díky slunci a uprostřed je znak města Břidličná. Za zmínku stojí i velký kámen, na kterém jsou hodiny umístěné. Jde o krajovou specialitu. Tato hornina pochází z části vytěženého ložiska poblíž Valšova.

Pro nás, tvůrce slunečních hodin Ing. Janu Ptáčkovou a Tonyho Mangolda z Jedlí je důležité, aby se líbily a působily Vám radost, co možná nejdéle.

Sluneční hodiny v Břidličné nejsou jedinou realizací kováře z Jedlí, najdeme je např. v Bruntále, ve Vikýřovicích, ve Štítech, v Úsově nebo Žamberku (aj.).