Vážení občané,

máme za sebou další týden prožitý v nouzovém stavu. Pro nás všechny je to nová situace, učíme se v ní žít.  Coronavirus se již vyskytl i v naší oblasti. Je nutné dodržovat nastavená pravidla - nošení roušek, omezení pohybu na veřejnosti atd. Ten, kdo má nařízenou karanténu ji musí bezpodmínečně dodržovat, je to v zájmu zdraví nás všech!

Děkujeme těm, kteří se zapojili do šití roušek a pomáhají tak ostatním.

Všem přejeme pevné zdraví a hodně trpělivosti, abychom tyto nesnáze překonali.

Vedení města

 

Roušky je možné si vyzvednout na městském úřadu - 1.patro.

Nákupy pro důchodce a lidi v karanténě - na telefonním čísle – 733 602 140.