Vláda na základě usnesení č. 98/2020 ze dne 16.3.2020 č. 240 o přijetí krizových opatření,  doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

 

Město Břidličná zajistí osobám starším 70 let a občanům, kteří jsou v nařízené karanténě (hygienickou službou nebo praktickým lékařem) pomoc při zvládání základních životních potřeb - nákupy potravin a léků v případě, že jim tuto službu nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci a známí. Nákup bude zajištěn 2x v průběhu 1 týdne.

 

V případě potřeby můžete volat v době od 8.00 - 12.00 hod. na tel. č.: 554 773 543, 733 602 140