Projekt je zveřejněn na profilu zadavatele : zde

Regenerace sídliště Břidličná, ul. Jesenická (II. Etapa):

SO 101 – Místní komunikace č.2

SO 102 – Místní komunikace č.3

SO 103 – Místní komunikace č.4

SO 104 – Parkovací plocha

Je navržena celková stavební úprava stávajících komunikací pro pěší, místních komunikací a parkovacích stání (včetně stání pro kontejnery).