Akce je zveřejněna na profilu zadavatele města Břidličná: zde

Předmětem projektové dokumentace bylo vybudování nové chodníkové plochy podél levého okraje silnice II/370 (ve směru jízdy do centra města)

na ulici Rýmařovská ve městě Břidličná, který plní funkci průtahu obcí a je zároveň místní komunikací třídy B - sběrná, místy s funkci obslužnou.

Důvodem pro výstavbu chodníkové plochy byl pohyb velkého množství pěších a zároveň velká intenzita dopravy na silnici. 

Součástí rekonstrukce bylo vybudování tří propustků pod silnicí.

Investorem stavby bylo město Břidličná.

Dodavatelem akce byla firma BERKASTAV s.r.o.,se sídlem Nádražní 915/11,  Bruntál

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, IROP, za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy v Břidličné, především pěší v trase dopravně zatížené komunikace.

Název projektu

Chodník ve městě Břidličná - Rýmařovská

Registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009518