ࡱ> svrebjbj--4zOO 2^^8H$qTq,#######$>&(V#9qq#$R##:!,;"N! #$0H$!RF)qBF);";"8F)s"##H$F)^6 :MSTO BXIDLI N odbor HS NbYe~n 452, 793 51 BXIDLI N }dost o zYzen vcnho bYemene na pozemku vmajetku msta BYidli n (1) Identifika n daje ~adatele, vjeho~ prospch se vcn bYemeno zYizuje jmno a pYjmen, titul FORMTEXT   rodn slo FORMTEXT   sttn ob anstv FORMTEXT   rodinn stav FORMTEXT   trval pobyt FORMTEXT   telefon, e-mail FORMTEXT    (Jsou-li ~adateli man~el, kde pYedmtn vcn bYemeno bude v SJM, uvst oba man~ele rovnocenn) (2) Identifika n daje ~adatele (man~el/man~elka) jmno a pYjmen, titul FORMTEXT   rodn slo FORMTEXT   sttn ob anstv FORMTEXT   trval pobyt FORMTEXT   telefon, e-mail FORMTEXT    Dala ~adatel vpYloze FORMCHECKBOX ano FORMCHECKBOX ne (3) }dm o zYzen vcnho bYemene na pozemku obec FORMTEXT   katastrln zem FORMTEXT    slo pozemku FORMTEXT    el prva odpovdajc vcnmu bYemeni: FORMCHECKBOX slu~ebnost in~enrsk stdruh in~enrsk st: FORMTEXT    zposob ulo~en: FORMTEXT    pro stavbu (ozna en shodn snzvem stavby vprojektov dokumentaci): FORMTEXT    FORMCHECKBOX slu~ebnost cesty (Jin- uvst nzev) FORMCHECKBOX ve prospch FORMCHECKBOX ~adatele FORMCHECKBOX vlastnka nemovit vci:katastrln zem FORMTEXT    slo pozemku FORMTEXT    sla dalach pozemko FOR "2Zpr |k\L>L.\hy hy OJQJ^JaJhhy hK}OJQJ^Jhhy hK}OJQJ^JaJhhy hK}OJQJ^JaJ hy hCJOJQJ^JaJ#hy h^76CJOJQJ^JaJ hy hy CJOJQJ^JaJ hy hYCJOJQJ^JaJ hy hy CJOJQJ^JaJhy hy 5OJQJ^JaJhy 5OJQJ^JaJhy 5CJ OJQJ^JaJ #hy hy 5CJ OJQJ^JaJ 2pr  $IfgdIG $IfgdKgd`Sg$a$gdK}gd$a$gdY1]1gdy gdy $&dPa$gdy $a$gdy  V  оqWq;q7jhy h`SgCJOJQJU\^JaJmHnHu2jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ,jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ#hy hYCJOJQJ\^JaJ#hy h`SgCJOJQJ\^JaJ#hy h25CJOJQJ^JaJ#hy h`Sg5CJOJQJ^JaJ.hy h`Sg5CJOJQJ^JaJmHnHu.hy h^75CJOJQJ^JaJmHnHu H vv $IfgdIGkdt$$IfF08 # t0644 laytAm,  " 6 8 : D F H J j n p ȱȗ{ȱa{J,jhy hYCJOJQJU\^JaJ2j hy h`SgCJOJQJU\^JaJ7jhy h`SgCJOJQJU\^JaJmHnHu2jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ,jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ#hy h`SgCJOJQJ\^JaJ#hy hYCJOJQJ\^JaJ&hy h`Sg5CJOJQJ\^JaJH J n vm $IfgdIG $Ifgd kdz$$IfF08 # t0644 laytY vm $IfgdIG $Ifgd kd$$IfF08 # t0644 laytY   " ϳϡ{d{Jd.d{7jhy h`SgCJOJQJU\^JaJmHnHu2jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ,jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ#hy h`SgCJOJQJ\^JaJ&hy hY5CJOJQJ\^JaJ#hy hYCJOJQJ\^JaJ7jhy hYCJOJQJU\^JaJmHnHu,jhy hYCJOJQJU\^JaJ2jhy hYCJOJQJU\^JaJ " vm $IfgdIG $Ifgd kd$$IfF08 # t0644 laytY" $ D l vm $IfgdIG $Ifgd@kd$$IfF08 # t0644 laytY" $ D F Z \ ^ h j l p 4 6 8 کÍ{i{UA/#hy hY5CJOJQJ^JaJ&hy h<5CJOJQJ\^JaJ&hy h@5CJOJQJ\^JaJ#hy h &CJOJQJ^JaJh#hy h8nCJOJQJ^JaJh7jhy h`SgCJOJQJU\^JaJmHnHu2jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ,jhy h`SgCJOJQJU\^JaJ#hy h`SgCJOJQJ\^JaJ&hy h`Sg5CJOJQJ\^JaJl n p 4 6 8 zqzzlcc $IfgdGogdY $1$a$gd8ngd`Sgkd$$IfF08 # t0644 laytY  & ( * 4 6 8 : ^ ` t v x ֠r֠X֠2j0hy hYCJOJQJU\^JaJ2j*hy hYCJOJQJU\^JaJ&hy hY5CJOJQJ\^JaJ7jhy hYCJOJQJU\^JaJmHnHu2j$hy hYCJOJQJU\^JaJ,jhy hYCJOJQJU\^JaJ#hy hYCJOJQJ\^JaJ 8 vv $IfgdGokd$$IfF08 # t0644 laytGo8 : ^ vv $IfgdGokd$$IfF08 # t0644 laytGo vv $IfgdGokd$$IfF08 # t0644 laytGo PRnϳϡϡsϳϡ_M6M,jhy hCJOJQJU\^JaJ#hy hCJOJQJ\^JaJ&hy h`Sg5CJOJQJ\^JaJ2j< hy hYCJOJQJU\^JaJ&hy hY5CJOJQJ\^JaJ#hy hYCJOJQJ\^JaJ7jhy hYCJOJQJU\^JaJmHnHu,jhy hYCJOJQJU\^JaJ2j6 hy hYCJOJQJU\^JaJ vm $IfgdGo $Ifgd@kd $$IfF08 # t0644 laytGozpzzzzzzzz ,gdgd`Sgkd $$IfF08 # t0644 laytGo npr|~}l[G5#hy hR5CJOJQJ^JaJ&hy hy 5CJOJQJ\^JaJ hy 5CJOJQJ\^JaJ h<5CJOJQJ\^JaJ&hy hY5CJOJQJ\^JaJ/j hy hCJOJQJU^JaJ,jhy hCJOJQJU\^JaJ#hy hCJOJQJ\^JaJ)jhy hCJOJQJU^JaJ/jB hy hCJOJQJU^JaJ 246@BDFjlɷtXD-,jhy hK}CJOJQJU\^JaJ&hy hK}5CJOJQJ\^JaJ7jhy ho}8CJOJQJU\^JaJmHnHu2jB hy ho}8CJOJQJU\^JaJ#hy ho}8CJOJQJ\^JaJ,jhy ho}8CJOJQJU\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ#hy h`Sg5CJOJQJ^JaJ#hy h@5CJOJQJ^JaJ#hy h25CJOJQJ^JaJDFjvkd $$IfF08 # t0644 layt> $Ifgd>,.0LNPϳϡ{ϡaϳϡϡGϡϡ2jhy hK}CJOJQJU\^JaJ2jRhy hK}CJOJQJU\^JaJ#hy h@CJOJQJ\^JaJ&hy hK}5CJOJQJ\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ7jhy hK}CJOJQJU\^JaJmHnHu,jhy hK}CJOJQJU\^JaJ2jJ hy hK}CJOJQJU\^JaJvm $Ifgd> $Ifgd@kd $$IfF08 # t0644 layt>,v $Ifgd>kd$$IfF08 # t0644 layt>,.&( $Ifgd>lkdZ$$IfF#F$ t0644 layt> "$>ϳϡϡuϳϡgU>U,jhy ho}8CJOJQJU\^JaJ#hy ho}8CJOJQJ\^JaJhy hK}OJQJ\^J2jhy hK}CJOJQJU\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ7jhy hK}CJOJQJU\^JaJmHnHu,jhy hK}CJOJQJU\^JaJ2j^hy hK}CJOJQJU\^JaJ,.BϳϡvdJvd6d&hy he[5CJOJQJ\^JaJ2jRhy he[CJOJQJU\^JaJ#hy he[CJOJQJ\^JaJ,jhy he[CJOJQJU\^JaJ&hy hK}5CJOJQJ\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ7jhy ho}8CJOJQJU\^JaJmHnHu,jhy ho}8CJOJQJU\^JaJ2jJhy ho}8CJOJQJU\^JaJ (,vm $Ifgdo}8 $Ifgd>kd$$IfF08 # t0644 layt>,.h $Ifgd>lkd$$IfF#F$ t0644 layt>Bhj4éÕlRll8l2jhy hK}CJOJQJU\^JaJ2jThy hK}CJOJQJU\^JaJ,jhy hK}CJOJQJU\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ&hy he[5CJOJQJ\^JaJ2jVhy he[CJOJQJU\^JaJ#hy he[CJOJQJ\^JaJ,jhy he[CJOJQJU\^JaJ&hy he[6CJOJQJ\^JaJ46lkdT$$IfF#F$ t0644 layt> $Ifgd>lkd$$IfF@#F$ t0644 layt>46Z\prt~Z ZکÍ{aÍ_U2jhy hK}CJOJQJU\^JaJ#hy h@CJOJQJ\^JaJ7jhy hK}CJOJQJU\^JaJmHnHu2jhy hK}CJOJQJU\^JaJ,jhy hK}CJOJQJU\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ&hy hK}5CJOJQJ\^JaJ6Zvm $Ifgd@kdN$$IfF08 # t0644 layt> $Ifgd>Zvv $Ifgd>kdV$$IfF08 # t0644 layt>MTEXT   PYedpokldan termn zahjen a ukon en prac FORMTEXT    Udluji mstu BYidli n, NbYe~n 452, 793 51 BYidli n, I O 00295906, vsouladu se zk. .110/2019 Sb., ze dne 12. bYezna 2019 o zpracovn osobnch dajo, souhlas se zpracovnm mch osobnch dajo vrozsahu jmno, pYjmen, titul, adresa trvalho bydliat, datum narozen, a to za elem jejich zpracovn a pou~it vsouvislosti svyYizovnmtto ~dosti. Jsem si vdom(a) toho, ~e pYi vyYizovn m ~dosti se smmi osobnmi daji seznm odpovdn zamstnanci, kteY jsou jejm vyYzenm povYeni, i lenov rady msta, kteY ji budou projednvat. Byl(a) jsem informovn(a) o svch prvech podle zk. . 110/2019 Sb., ze dne 12. bYezna 2019 o zpracovn osobnch dajo, ve znn pozdjach pYedpiso. Tento souhlas udluji dobrovoln, neboe projednn ~dosti je vmm zjmu. Souhlas udluji na dobu ur itou, a to do doby plnho a kone nho vyYzen m ~dosti stm, ~e jej mohu kdykoliv psemn odvolat. FORMTEXT    FORMTEXT   V dne ............................................................................... podpis(y) ~adatele(o) PYlohy: - zakreslen rozsahu vcnho bYemene do situa nho snmku vmYtku 1:200 - 1:500 - stanovisko silni nho sprvnho Yadu mstskho Yadu v BYidli n vpYpad zsahu do mstn komunikace - pln moc vpYpad, ~e ~adatele zastupuje povYen zstupce   strana PAGE \* MERGEFORMAT 2 ZZZZZZ Z>Z|Z~ZZZZZϳϡ{i{R{8R2jhy ho}8CJOJQJU\^JaJ,jhy ho}8CJOJQJU\^JaJ#hy h@CJOJQJ\^JaJ#hy ho}8CJOJQJ\^JaJ&hy hK}5CJOJQJ\^JaJ#hy hK}CJOJQJ\^JaJ7jhy hK}CJOJQJU\^JaJmHnHu,jhy hK}CJOJQJU\^JaJ2jhy hK}CJOJQJU\^JaJ Z Z~ZZvv $Ifgd>kd^$$IfF08 # t0644 layt>ZZZZZZZ$[b[aaaa̺qcqRA,)jhy hAm,CJOJQJU^JaJ hy hoCJOJQJ^JaJ hy hAm,CJOJQJ^JaJhy CJOJQJ^JaJ hy hy CJOJQJ^JaJ#hy h`SgCJOJQJ^JaJh#hy huJWCJOJQJ^JaJh&hy ho}85CJOJQJ\^JaJ#hy ho}8CJOJQJ\^JaJ,jhy ho}8CJOJQJU\^JaJ7jhy ho}8CJOJQJU\^JaJmHnHu ZZZZaaayyqlZ$&#$Ifb$gdGogdAm,$a$gdy $1$a$kdf$$IfF08 # t0644 layt>aaaaaabbbbbb&b(b,b6b8bbVbbbb cc§§uduuuR#hy hAm,5CJOJQJ^JaJ hy he[CJOJQJ^JaJhy CJOJQJ^JaJ/jhy hAm,CJOJQJU^JaJhy h+2<OJQJ4jhy hAm,CJOJQJU^JaJmHnHu)jhy hAm,CJOJQJU^JaJ/jhy hAm,CJOJQJU^JaJ hy hAm,CJOJQJ^JaJabb*bt$&`#$Ifb$gdGogd+2skdn$$IfFp t 606744 lae4ytGo*b,b8b:bbb cc cc||o ^`gdA$a$gdy gdAm,skd$$IfF9 t 6`0644 lae4ytGo cccc clccccNdxddddddeee e"e&e(e,e.e2e۸wfwUMIMIMIMIh |jh |U hy h^7CJOJQJ^JaJ hy hb[CJOJQJ^JaJ hy huJWCJOJQJ^JaJhy CJOJQJ^JaJ hy hK}CJOJQJ^JaJ hy h@CJOJQJ^JaJ hy h2CJOJQJ^JaJ#hy hAm,5CJOJQJ^JaJ#hy h^75CJOJQJ^JaJ#hy h25CJOJQJ^JaJcdee e$e&e*e,e0e2exeze|e~ee$a$gdYgdY ^`gduJW$^`a$gdK}2e@eBeperetevexeze|e~ee hy h^7CJOJQJ^JaJh |hGohY(hy 6CJOJQJ^JaJmHnHu,jhuJWhY6CJOJQJU^JaJ#huJWhY6CJOJQJ^JaJ 21h:pY. A!"#$% tDText9$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytAm,tDText1$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytYtDText3$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytYtDText3$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytYtDText4$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytYtDText5$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytYtDText9$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytGotDText1$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytGotDText3$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytGotDText4$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytGotDText5$$If!vh#v #v:V F t06,5 5ytGoDe Zaakrtvac1De Zaakrtvac2vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>$$If!vh#vF$:V F t06,5F$yt>De Zaakrtvac3vDText26vDText27vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>De Zaakrtvac3$$If!vh#vF$:V F t06,5F$yt>De Zaakrtvac3|$$If!vh#vF$:V F@ t065F$yt>De Zaakrtvac4De Zaakrtvac5$$If!vh#vF$:V F t06,5F$yt>vDText27$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>vDText26$$If!vh#v #v:V F t06,5 5yt>vDText14$$If!vh#v:V F t 60675/ / e4ytGovDText15$$If!vh#v:V F t 6`065e4ytGo^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJ@J Nadpis 1$$@&a$5CJOJQJ\JA J Standardn psmo odstavce^i@^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu VB@V Zkladn text $1$a$56OJQJ^Jh@P@@ Zkladn text 26\66 Y0Zhlav p#8o!8 Y0 Zhlav CharCJaJ4 @24 Y0Zpat p#6oA6 Y0 Zpat CharCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ z 1114 " nB4 ZZac2ee $%(*357:< H " l 8 ,,6ZZa*bce !"#&')+,4689;"7CIYek}gsy (8>N'Zfl4DTdo ?KQ  FFFFFFFFFFFG$G$FFtFG$FF4FG$G$G$G$F4FFFFF+-4!8@0( B S ? Text9Text1Text3Text4Text5Text26 Zaakrtvac3Text27 Zaakrtvac4 Zaakrtvac58~Up #J(e  z 9@ACSZTUUV   @ k n n o p O T U Y Z [[Pڷa_V^֣ ^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( ^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(a_V[[PR~|jBEA)>J tRA@A$ y yY@y2N <+2 &Am,o}8^:iA8ERgS0>VuJW`Sg[gOj |}aq7oop1 /htJ`d R^Go^Xh~8nYe[="@N`/u ^7 MIG>b[>K1TableMZ)WordDocument 4zSummaryInformation(bDocumentSummaryInformation8jMsoDataStoreNNNR5OU4VI3Y==2NNItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q