ࡱ> TVU{+bjbjzzJ]BB.d-@>   y74):T0,0c00$ 0B6 x:MSTSK XAD B Y i d l i n odbor vstavby - silni n sprvn Yad Postup pYi vyYizovn povolen zvlatnho u~vn komunikac Zvlatn u~vn komunikac je pojem vyplvajc ze zkona . 13/1997 Sb., o pozemnch komunikacch, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen zkon). Tmto pojmem je mnno jakkoliv u~vn komunikace ne~ je obecn u~vn podle 19 zkona a je bl~e specifikovn vust. 25 vae uvedenho zkona. Pro naae potYeby je jm mnno u~vn komunikac pro umseovn reklamnch zaYzen, staveniat, skldka stavebnch hmot nebo paliva, leaen, provdn stavebnch prac, ulo~en in~enrskch prac, zYizovn vyhrazenho parkovn, zYizovn a provoz prodejnch stnko a podobnch zaYzen. PoYdn sportovnch, kulturnch a podobnch akc, pokud by tmito akcemi mohla bt ohro~ena bezpe nost a plynulost silni nho provozu, vjime n u~it silnice nebo mstn komunikace zvlatnmi druhy vozidel a strojo. Kdo je oprvnn vtto vci jednat (podat ~dost): }dost podv ten, vjeho~ zjmo je zvlatn u~vn komunikac. Rozhodnut je vydvno na zhotovitele akce, pYpadn u~ivatele, i provozovatele zaYzen. Jak jsou podmnky: PYedchoz psemn souhlas sprvce pozemn komunikace a mo~e-li zvlatn u~vn komunikace ovlivnit bezpe nost nebo plynulost silni nho provozu, souhlas pYsluanho orgnu Policie R. Postup pYi zahjen Yzen: Podnm ~dosti u Mstskho Yadu BYidli n, odboru vstavby - silni nho sprvnho Yadu Kde a skm mo~ete tuto zle~itost Yeait: Odbor vstavby M BYidli n Jak doklady potYebuje ~adatel kvyYzen: Pro vydn rozhodnut o zvlatn u~vn komunikac je nutno dolo~it pYesn ur en a dobu zvlatnho u~vn a zposobu jeho realizace (druh stavebnch prac, zposob prodeje a vjakm zaYzen, rozsah akce apod.). Dle je nutnoD  f.4T v:òxj[j[j[jMjMj[j[jKjUhCJOJQJ^JaJh15CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJ h15CJOJQJ\^JaJh3[h1$jh15CJU\mHnHu h15CJOJQJ\^JaJh1OJQJ\^JaJh15OJQJ\^JaJ h15CJ OJQJ\^JaJjh1CJ UmHnHuD df. v$^a$ $ & F0`0a$$a$ $1$7$8$H$a$1$7$8$H$ $1$7$8$H$a$ uvst jmno a pYjmen toho, kdo m za probh zvlatnho u~vn zodpovdat, jeho rodn slo a adresu, u prvnickch osob jejich obchodn jmno, sdlo a I . Pokud je zvlatnm u~vnm vyvolna potYeba zmnit mstn pravu silni nho provozu pYpadn stanovit pYechodnou pravu provozu na pozemnch komunikacch, je nutno dodat situaci snvrhem dopravnho zna en, odsouhlasen DI OX Policie R Bruntl. }adatel (prvnick nebo fyzick osoba) dolo~ kopii ~ivnostenskho listu a vpis zobchodnho rejstYku, dodavatele prac (povolen kprovozovn pYedmtu innosti). PotYebn formulYe a kde je lze zskat: Veaker formulYe lze zskat na odboru vstavby. Jak jsou sprvn poplatky a jak je uhradit: Sprvn poplatky se odvj od dlky trvn zvlatnho u~vn komunikac stm, ~e pYi dob trvn - do 10 dno v etn 100,- K - nad 10 dno do 6 msco 500,- K - nad 6 msco 1000,- K Zaplacen je nutno provst pYed provedenm konu na pokladn M dle polo~ky 36 psm.a) zkona 634/2004 Sb., o sprvnch poplatcch. Od poplatku je osvobozeno povolen ke zYzen parkovacho msta pro ob any t~ce zdravotn posti~en dr~itele prokazu ZTP nebo ZTP-P. Lhoty pro vyYzen: Podle sprvnho Ydu 30 dno, maximln 60 dno u slo~itch pYpado. KteY jsou dala astnci Yzen: Sprvce dot en komunikace a DI OX Policie R Bruntl, mo~e-li zvlatn u~vn komunikace ovlivnit bezpe nost nebo plynulost silni nho provozu. Podle kterho prvnho pYedpisu se postupuje: Zkon .13/1997 Sb., o pozemnch komunikacch, ve znn pozdjach pYedpiso. Vyhlaka .104/1997 Sb., kterou se provd zkon o pozemnch komunikacch, ve znn pozdjach pYedpiso. Opravn prostYedky, jak a kde se uplatHuj: Odvolnm ve smyslu sprvnho Ydu. Jak sankce mohou bt uplatnny vpYpad nedodr~en pYedepsanch povinnost: kon nebude proveden. PYsluan informace nebo pYpadn upYesnn mo~ete zskat: }dosti a dotazy lze vyYdit vYednch dnech tj. pondl a stYeda od 8,00 hod. do 17,00 hod. *| !*!0!!N#X#6%^%%,&T'')v))\**+++h15CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJvz | .!0!!""#4%6%^%%%,&P'R'T''))v)))\** $ & F0`0a$$a$$^a$**++$^a$ $ & F0`0a$$a$,1h. A!"#$% n+3vvm#PNG IHDR*WgsRGB pHYs&?*IDATx^K5Qݽ {aʐ 2X`,`ί'zJG~߫Ro\ 9؛-4O߆>B[4-Ơ/J j 7Tyh@@MmC_@h6 ~> ~a4ݦ84 n@wc@6M?_o=u$C@x,uLt= ~IH ~Yz[114&!c4=fciD qB'k~'/vmq ~/PwW7涸(;Yɫs[\ ❬oսjr2F̏ѳ֫XwDױ{WMǽsvu _(2뼣@"#IO?M8 U?UAVBzyeQkqiRyڇhIk3 'mj_zGhI&saϾ=> u<3lY-S WBX7ˆi Yq1XK9XtF̯ aP̩d션AWdl ?~m;bKyI3u~ܓq!@_W-+[A6E )M2ilIvnޠS@bO"uW9@bB Fmy59;LmBji\Z+UK$&>= $p-d.w6F?Swce H`CJTw0"74e~>grã?L gJKJ ߫8ГU> ж-"ղWELQtVKn^Q=K4N~NE1졄R|Nkө%}gϹ‘94 4OX.({Wu9suadEfEVJ0+"@T϶U=ewK1@&1i6z›5QWQhciW1XiN]͉ \lTi:Y}7H;spWtC.UDㄦû889yJnqw4uM㐨:"s*CI]J(~V(D{O$zE(K|)DDjy4~>rZg_,m/>0׹_f/ ]x#L"&]́!'-O.ۣAH)Cj\DTNd hg\$$[Dɏ~WVcNaBP4-Hj<~@'"tiء%GvYc~g6% >%I`>8A3bKr?8l>.9d}kFGkYiBV&QvYX@X~J/p%5E߀> Q = $1A3h0T7B}!!RPmXʃšԏC #`E(a؊Ei,Th#[v9 O>8+.<І)G=gZ@~kAeҖY}OǸ>5|҄㍾q~sflj]|NȞ'@>G]Tw#{O(~}gRwQ sgz~Y7F5Nsp {i߲{xg XRosA#,da"~ ]< TD;/zp#/Ce461lr㋛:[AtU$Ƭ<`ә4J7VolDov=MPmx2OEJs^D~:Yr|>47~-]&v {@R!#.RMJEwߖyUwI"!Oeْ|V܍SWϫsrҹOKNzm#A#5M`FY3f;v6ߨ^{oĤDV_迫j%.jt'nzκџT$=zg\'wVMQ%7XڳKFo闏OĭN6@uNfh=(~.)nG5~>=Y*nVAo!0MiB?^_1g݇V,BZv>f\y:WɃԬ퇁4H )w;CÝ2c]-@"mr1=g Kv5:{X| X|3ݱtlhI - Ghow`"+Tґk"V=2ChI~ﳸ0dE#nQF6J{#CE0=XXp?ĝe}ԿaK;0Vn tUD NepfK<}aޞI_4*L"(cQU3WL3dgηkh)˺U2,A(Uӑk6L9}Z/yJ.~wş~UB(eEQInYkVRTu>שy},3NMY"_qQR*JWۢIƁ_9,'޴?RB4֎D>AfP]v{R|-GP^N:Q]NFL3H|ڮ)#$i/->=J([rum& |*?J JDTZEV~H)d%P78=Bz3cn'xsE PH ZH(7pfPESdsqJWHo:{az+/Ri&+x,:f@zͽlRvg>qJT_)*Z:UQ:w$s| Of9 Gsv"?~AHX`N[f=Ml|&Nx>JU#(?v-=)/s5Y;[IS#JPVH͔Z(\Y Ń~ɶ^Z}OۡL {BTTV ˰b J!tr!5؝+&g v):13"46RRKe[N !۟wZ%~؉tymȾz-lxW̬gz'֍HQvyĹfhF["7"9.]Y6FKŒf\kņ*PNE7r|?~"!-6Op:I!T$of RDYrn(#{_ΒNsծz?eGLB?Q%a)B9?WkZCPFOՍk' %S6qb6B_zG) RÃJBS-Nso ,WSd6Sv)~NU㷗{oB6žBnJxHI`S!"_$YRȏ'z?%M9k1NP 1`lQl3laOV>q}hڨ3Ȧ/ t(RS}`)=i"HU$s\oŞ2G-%FQ%mIԾ"?;XS!tvyUT OU~W !o5d v"$?ǨyAmHΏ:?U: 0 sre )g&|d꡴xVc{~d!T`kt1{m4<<(ra'%)5Miy 4}]oJxbBOxNE"`JzlڨTuć}DMQ3S#Y۫ K iG!4= ^cKEUFLO_O/uBqsV8M_=fTq0u)O>.gQ,i=9@zd[l)~B)Ago@Gc1 8uz(>=! ҋ.O!{Y?4[JJd@[NK}L)?>Ю"OR i&cϚ.LPͺst2LȞ"u+lZH)xlwSw *,)Pߥۨb9=b dę Jr7:mWwuL/qRS9K=95#a> +X}f gܛ))9z60"o̲(45gHs3!dGa2(}K]jw>p*Þ ـ#X5}O#d3Ʊ{ L25p\q eGkR2`Da=ԸW[E X*=^ O;v~.oλ%0t䴭!ϯnnžXW14+O||5sp+x' 3U^VzSQ1]-db^@?=>~'jzdi(e9J2E}iVg؛I\rqvF5SU5"8Du% e+~s-Ag{HٖD;lkOv<~IxaUev0ljj̉_96kjhvThx/ήn&~g={,yڷ?!T84'z?S)Ōx.B𹚭)'۴_ϘP!l+1Hx-;osRnUh3¶W0v\}ovpPI?2EK6w9NO{p84p煠:ڱ{zrQO95)_~n{ּL?b9 Kѿ O>);y8F 3bttm |;I ̍ ʫ8@tN3r*p9Ă͔ psB篵05a>q5 4!|N p^8_[86|)9ҀS/ az|+~mo'yCF~k`%к_W[<?vC̍3+v<0auZ ߈>'0]lUEvE@GyU#',Pc+ҹ mHqkC*L;7%{x|dzbLhp,~ i 9tbQ KEqr4m&`& q,~3o({Uw71ghCQe/+a X7RuR.[T̠J:ڱYWj[GpQDld%~}n/1b-|&ZL;]bM 9-:*d;z \#Kвw{숔@vs" t*Jj)p_g=wl AQ#V>+;`:ަK֌|2c׿D.9FK;wF%ty}RW^^uoD f1NU{i]Nz|0KAwz,9=F4F% >GظI'6z}>%e8S!mz ;wXGCY=脳$~+<۫ ?Hl~oj $ {TnL{Q4Wn aJ4`F,9LTѹ /F:Nru>Pى9.( CBцj; EXj pϤCIB_>WػEi~$Syψz\sf @G8ne!k%? J3dA)Tt < Lp+MYįL !䭔=Т#ux]Lgt:)BP`T O:ȝx3D]{_Pn7ʽ6Z&b8'F:hmK3~;@J eo( e\qRAHfjdOB;kQ2&Ky!i"2NȣMk%D>Aagg{ _ {D sEJEs6]v;vfZ=\bǩx)hglvTY㲾!]$惴Ȉf_ʤ{dO׏D sAt7F7$|TO VSCѦŸ@.޲{9*chkx rknL% 92 cϴ<VpiTXea E+o}Hdʧ4Ҝbl|rz5W҃WG5}o6AF Y'*E-(VY#^imwfB%[X^K5:էXϖ;TacB/{c=Ҕr ؑ26PWr94rxY5t}Ɔ{?;]I2 &s]zK9J947 ޵F3_8@NaRAdGi\3*S3goд ^mN{p"F)=lLJ$ߛ߬)yZ=3DLo-ѐ U!ۤ3 5vt{(BGC[d S )~{-oI޼/ :H/|GD?n]#hhq)GQQ~շWW&{:9"My`iܮe xv~3^ nia &e(RW䅸7L'ת**W3]l\m]?@ș0P7W[fg۹}EػE#>ݱx;uIuػ}@!yN/)LN)ͮ+Bw)W=md2&1b, 殞O^[x ػ0Ws}7~:[{Kم=2(:m^^%1:?(Lp@B`dA~Ehη7{$; ,-lM|jN/^c*CBuZϼf[WbJ^X,ä=)pq~CdԾsIP(7Ԡ`ݱەagoQi%]_ {EǙ&U+ B wtXIrϕksϓ5Db9IBпs*k}{yw!{(C&݀:!%Dr+ MW&p/>ԙxk6=%9U^ؒ[@weTAco.@|O?V(]fDT`9ܑՃF翮r@=\6 Eek-hYҙZ Я;BTiQ`\z3WpD-[-22~*{,H2CxzRIzG^~~O9 Lf' XEd\Z{f?)Fo졭g3!=fXNJBi| gGe('-oz1fӃ r;BJps9WOˡY@?ɜJgVp/ٽPFavخeO&P ]1@Husz{ .vFoz`jٟg5,xow:SGuGЉ~CйݘbM* " CyQ ~^Xѩu!p~;sOhOl@2!379=ـ%Gsf~Ϋ G_Ox|Qkmj+6nRiDi)]u4.] vѣK wT7B^/1h@{&C@or %{FySY{~΃?`kk4xEceGXl0 gJe޳K wrtuT:?>D'8绩#vw`pt4gʯx=}XBU& Hx('*3U$u5SG602>2t/fKVh2cCΰ"P M*8T6CC*"m"z{<5~͝n]2#֎^υkўxTt"5 x8" >KYuR!ɬf&f^{8EدA9A&(=(oLH|FȀ΅Vо"C;K|F?kFIENDB`^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtH^@^ Nadpis 1$$1$7$8$@&H$a$5CJOJQJ\^JaJJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu H@H Text bublinyCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ 2+ v*+ l,b$3vvm#+.2@`( h C *AZnak bar"?VB C D"?B S ?JMctX)#Xt@  aal;;[ K`VF46z8h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.VF43[1@(pppUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"q&B'۔f+ + !20 KQHX $P2!xx 3Postup pYi vyYizovn zvlatnho u~vn komunikacPetkovova IvanaMonika Kov ov Oh+'0 ( @L l x 4Postup pi vyizovn zvltnho uvn komunikacPetkovova IvanaNormalMonika Kovov8Microsoft Office Word@캃@&׷)K@fKg@74+ ՜.+,D՜.+,t0 hp MeU Moravsky Krumlov 4Postup pi vyizovn zvltnho uvn komunikac NzevxH,Hdl_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnce܈Proveden zmn na internetucernyk@mkrumlov.czern Karel Ing._R  !"#$%&'()*+,-.0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNQRoot Entry F74S1Table/@WordDocumentJ]SummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8GCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F0im:4Y1Table/@WordDocumentJ]SummaryInformation(? !"#$%&'()*+,-.0123456789:;<=>@ABCDEFXW _AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnceDocumentSummaryInformation8DCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,t0 hp MeU Moravsky Krumlov 4Postup pi vyizovn zvltnho uvn komunikac Nzev