Vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže o návrh "CENTRUM MĚSTA BŘIDLIČNÁ"

23.2.2017 — Monika Kováčová   Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh "Centrum města Břidličná"  


Město Břidličná mělo své historické a správní centrum na kopci nad pravým břehem řeky Moravice, kde se také doposud toto centrum nachází. Toto centrum se spolu s obcí přirozeně vyvíjelo. Změna v urbanistickém rozložení nastala až s poválečným rozvojem výroby zpracování hliníku. Především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století si skokový rozvoj Kovohutí vyžádal velkou potřebu pracovních sil spojenou s novou výstavbou v městě Břidličná.

Novodobá zástavba masového bydlení v bytových domech umístěných na svahu s „občanskou vybaveností“ (Kulturní dům, obchody, krytý bazén) byla podřízena výrobě a dovozu pracovních sil. Je zřetelné, že nebyla poptávka po takovém způsobu rozvoje města, který by organicky navázal na historickou stopu, sociologické aspekty, morfologii terénu, klima atd. Což dnes městu přináší mnoho problémů.

Město Břidličná se rozhodlo tyto problémy řešit a tento stav změnit  cestou urbanisticko-architektonické soutěže, kde od předložených návrhů očekávalo zapracování zejména:

Funkce nového centra

 • shromažďování,
 • trhy, stánky,
 • kulturní akce,
 • odpočinek, rekreace, posezení,
 • veřejné WC, infocentrum,
 • umístění vánočního stromu.

Propojení nového centra s okolím

 • pěší, bezbariérové,
 • napojení na dopravní infrastrukturu železnice, autobus, automobilová doprava.

Městská krajina a voda

 • návrh úprav zeleně a jejího smysluplného využití,
 • zvážit vhodnost umístění dětských herních prvků,
 • práce s terénem a jeho úpravami,
 • zvážit možnost a vhodnost zapojení prvku vody do prostoru (podél úřadu , v průběhu „pěší zóny“,protékal náhon, dnes zatrubněný).

Doprava, parkování

 • řešit redukce prostoru autobusového nádraží, nástupní zastávka autobusů 3x, zvážit výstupní samostatná, zvážit parkování autobusů na přestávku řidiče
 • vymístit parkování kamionů do prostoru pod krytým bazénem,
 • parkování osobních aut v místě ponechat, ale pouze pro návštěvníky města,
 • velké parkovací plochy pro pracující ve fabrice Kovohutě budou z centra přemístěny.

Služby a obchody

 • stávající objekty v tzv. pěší zóně jsou v soukromém vlastnictví, jejich proměna z krátkodobého hlediska je problematická, z dlouhodobého hlediska v dostatečně odůvodněných případech není možná jiná cesta než vykoupit (ekonomické hledisko),
 • zvážit možnost nových funkcí v centru, nové funkce přiměřeně velikosti obce
 • v minulých projekčních pracích byla prověřena možnost stavby hotelu a obchodního centra v centru, není ve schopnostech města podobný záměr realizovat.

Technická infrastruktura

 • návrh bude respektovat stávající vedení podzemních teplovodů, přeložky vedení vysokého napětí jsou možné, ale problematické.

Dne 03.02.2017 porota rozhodla o předložených návrzích takto:

1.Cenu získal soutěžní návrh č.1 autorů Ing. arch. Kamil Zezula a Ing. arch.  Adam Zezula, Frýdek Místek, Ing. arch. Jan Skoumal, Vikýřovice,

3.Cenu  získal soutěžní návrh č.2 autorů – H3T architekti, Praha, Ing. Arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. Arch. Tomáš Madro, Ing. Arch. Martina Kubišová, Ing. Arch. Darina Bartková.

Soubory ke stažení

2.návrh -grafická část.pdf

2.návrh -textová část.doc

1.návrh -Příloha č. 1_Tabulka bilancí.xlsx

1.návrh -Textová část.pdf

1.návrh- Grafická část.pdf

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace