Příloha č. 1:

 

 

Ceník za zapojení do systému pro právnické a podnikající fyzické osoby platný od 1.1.2022

 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

      čl. 2 oddělené soustřeďování komunálního odpadu odstavec 1) písmeno a) - j):

 

označený kontejner ve městě ………………………………………. 1 000,- Kč bez DPH / 12 měsíců.

 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

      čl. 2 oddělené soustřeďování komunálního odpadu odstavec 1) písmeno k):

 

sběrná nádoba o objemu 110 l pro směsný komunální odpad k. č. 200301 – interval svozu 1x týdně,

tj. 52 vývozů za rok ............................................................................ 2 800,- Kč bez DPH / 12 měsíců,

 

sběrná nádoba o objemu 240 l pro směsný komunální odpad k. č. 200301 – interval svozu 1x týdně,

tj. 52 vývozů za rok ……………………………………….. ……….. 6 100,- Kč bez DPH / 12 měsíců,

 

sběrná nádoba o objemu 1100 l pro směsný komunální odpad k. č. 200301 – interval svozu 1x týdně,

tj. 52 vývozů za rok ……………………………………………...… 28 000,- Kč bez DPH / 12 měsíců.

 

Schváleno usnesením Rady města Břidličná č. 319/20 a) ze dne 10.11.2021.