Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
05.11.2018 08.11.2018 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
23.10.2018 01.11.2018 Ustanovující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Břidličná
18.10.2018 25.10.2018 100. výročí vzniku samostatného československého státu
17.10.2018 06.11.2018 Oznámení o vyhlášení VŘ 19/2018 Moravský Beroun
16.10.2018 01.11.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Hřbitovní
16.10.2018 01.11.2018 ÚR - zahájení řízení , Břidličná- nám.Svobody, BR 2651 nové NNk Výst. 2489/328/2018/Hu-5
09.10.2018 25.10.2018 Výběrového řízení na pacovní místo Bruntál
08.10.2018 24.10.2018 Veřejná vyhláška - zahájení řízení kanalizace
05.10.2018 21.10.2018 Záměr prodeje pozemku č. 2238
05.10.2018 21.10.2018 Záměr pachtu
04.10.2018 19.10.2018 Záměr pronájmu nebytového prostoru
03.10.2018 05.10.2018 Usnesení RM č. 15/ 2018
02.10.2018 07.11.2018 134 EX 05149/09-583dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
27.09.2018 12.10.2018 VV Opatření obecné povahy
25.09.2018 11.10.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 17/2018
19.09.2018 04.10.2018 Záměr prodeje části pozemku p.č. 510 v k.ú. a obec Břidličná
19.09.2018 21.09.2018 ul.Sokolovská, kontejnéry + nález kola
19.09.2018 21.09.2018 Horské jizdní kolo
13.09.2018 15.09.2018 Uzavření ordinace MUDr. Šuleřové
06.09.2018 15.11.2018 Cyklistická přilba
06.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
06.09.2018 14.09.2018 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
03.09.2018 13.09.2018 9. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
03.09.2018 06.09.2018 Odstávka dodávky teplé vody
31.08.2018 07.09.2018 Usnesení RM č. 14/ 2018
30.08.2018 14.09.2018 Záměr pachtu části pozemků parc.č. 1232 a 1407 v k.ú. a obec Břidličná
24.08.2018 07.10.2018 Jmenování zapisovatele OVK
21.08.2018 07.09.2018 Rekonstrukce obřadní síně- dřevěný obřadní pult v budově MěÚ Břidličná, ul.Nábřežní 452, na pozemku parc. č. 859 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná
21.08.2018 05.09.2018 Záměr pronájmu části pozemku parc.č.675 v k.ú. a obec Břidličná
21.08.2018 05.09.2018 Záměr pachtu části pozemku parc.č.1610 v k.ú. a obec Břidličná
21.08.2018 05.09.2018 Záměr pachtu části pozemku parc.č.908 v k.ú. a obec Břidličná
21.08.2018 05.09.2018 Záměr pachtu části pozemku parc.č.908 a pronájmu staveb v k.ú. a obec Břidličná
21.08.2018 05.09.2018 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 1054/1 v k.ú. a obec Břidličná
21.08.2018 05.09.2018 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 546 v k.ú. a obec Břidličná
20.08.2018 11.10.2018 [20#10977720#956C] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
20.08.2018 07.09.2018 Rekonstrukce obřadní síně - výměna podlahové krytiny v budově městského úřadu v Břidličné
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
17.08.2018 03.09.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany
16.08.2018 07.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
15.08.2018 31.08.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu
13.08.2018 05.09.2018 Oznámení o vhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
10.08.2018 05.09.2018 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK
10.08.2018 27.08.2018 Informace o oznámení záměru "Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů "
07.08.2018 07.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK
07.08.2018 13.09.2018 „Poskytnutí úvěru – na zajištění investičních akcí a oprav města Břidličná v letech 2019 - 2020“
06.08.2018 16.08.2018 8. zasedání Zastupitelstva města Břidličné
06.08.2018 07.08.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí města
01.08.2018 01.10.2018 Nabídka LV 10002 - Město Břidličná
23.07.2018 13.09.2018 Dokumenty 124 EX 6214/09-486-Dražební vyhláška
16.07.2018 26.07.2018 7.zasedání Zastupitelstva města Břidličná
16.07.2018 16.07.2018 7.zasedání Zastupitelstva města Břidličná
11.07.2018 21.07.2018 Oznámení společenské akce " Fabrika Fest"
09.07.2018 25.07.2018 Stanovení DZ Břidličná, Sokolovská - Dlouhá
04.07.2018 05.10.2018 Zveřejnění počtu podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí,
04.07.2018 12.07.2018 6. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
03.07.2018 03.07.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu
29.06.2018 14.07.2018 Stanovení přechodného provozu
27.06.2018 04.09.2018 Usnesení RM č. 9/ 2018
27.06.2018 27.06.2018 Usnesení ZM 5/2018
25.06.2018 14.07.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 13/2018
25.06.2018 11.07.2018 VŘ " Vedoucí TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace"
21.06.2018 08.10.2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022
20.06.2018 09.07.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zastavení exekuce
19.06.2018 27.06.2018 Usnesení RM č. 9/ 2018
18.06.2018 21.06.2018 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města
11.06.2018 21.06.2018 5. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
07.06.2018 28.06.2018 Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Huzová
07.06.2018 25.06.2018 Sdružení obcí Rýmařovska
07.06.2018 13.06.2018 Sdružení obcí Rýmmařovsko
07.06.2018 13.06.2018 „Krytý bazén Břidličná – Stavební úpravy střešního pláště“
06.06.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zastavení exekuce
05.06.2018 21.06.2018 Oznámení o možnosti převtít písemnost - Jus.
05.06.2018 21.06.2018 Stavební povolení: "Rekonstrukce ul. Sokolovská a ul. Dlouhá Břidličná"
31.05.2018 21.06.2018 Účetní závěrka města Břidličná za rok 2017 - návrh
31.05.2018 21.06.2018 Závěrečný účet města za rok 2017 - návrh
31.05.2018 17.06.2018 Oznámení konání Městských slavnosti Břidličná
29.05.2018 30.06.2019 Úprava rozpočtu - č. 3/2018
24.05.2018 26.05.2018 Noc kostelů v Břidličné
22.05.2018 07.06.2018 Záměr pachtu RM č. 97/7
22.05.2018 07.06.2018 Záměr pachtu RM č. 96/7
22.05.2018 07.06.2018 Záměr pachtu RM č. 95/7
22.05.2018 07.06.2018 Záměr pachtu RM č. 94/7
22.05.2018 07.06.2018 Veřejná vyhláška - platební výměry
22.05.2018 27.05.2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18.05.2018 21.06.2018 137EX 21234/11-48 Usnesení - dr. vyhláška
18.05.2018 21.06.2018 137EX 22041/09-89 Usnesení - dr. vyhláška
14.05.2018 29.05.2018 Den boje proti rakovině
14.05.2018 19.05.2018 LUNAPARK
14.05.2018 14.05.2018 Den boje proti rakovině
11.05.2018 28.05.2018 Podklady pro rozhodnutí
04.05.2018 25.08.2018 Dražební vyhláška
04.05.2018 25.08.2018 Dražební vyhláška
04.05.2018 04.06.2018 Vyúčtování vodného za rok 2017
04.05.2018 17.05.2018 4. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
03.05.2018 04.06.2018 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2017
03.05.2018 10.05.2018 Zápis do Mateřské školy
02.05.2018 01.08.2018 Nabídka 2. Q 2018 - Město Břidličná
27.04.2018 31.05.2018 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, 793 57 Huzová
27.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška
25.04.2018 28.04.2018 " Pálení čarodějnic"
23.04.2018 29.06.2018 Schválený rozpočet na rok 2018 - město Břidličná
18.04.2018 22.04.2018 JUKKA -prodej stromků
18.04.2018 21.04.2018 Nepřitomnost MUDr.Brunová
18.04.2018 21.04.2018 KOHAPLANT, spol. s.r.o.
17.04.2018 04.09.2018 Usnesení RM č. 5/ 2018
13.04.2018 02.05.2018 Dopravní terminál – Město Břidličná – SO 101 – Rekonstrukce ul. Nábřežní
13.04.2018 30.04.2018 Záměr pachtu
13.04.2018 30.04.2018 Záměr pachtu
13.04.2018 30.04.2018 Záměr pachtu
11.04.2018 27.04.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
09.04.2018 27.04.2018 Sociální pracovník(-ce) ÚSV a školství MěÚ Mor. Beroun
09.04.2018 11.04.2018 Odstávka elektrické energie dne 10.4.2018
04.04.2018 29.06.2018 Úprava rozpočtu - č. 2/2018
03.04.2018 12.04.2018 3. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
28.03.2018 31.03.2018 JUKKA, s.r.o.
27.03.2018 14.04.2018 Výběrové řízení Moravský Beroun
23.03.2018 17.05.2018 Dokumenty 124 EX 6214/09-443-Dražební vyhláška,444
22.03.2018 07.04.2018 Záměr prodeje pozemek v k.ú. Břidličná
22.03.2018 07.04.2018 Záměr prodeje pozemek k.ú. Břidličná
21.03.2018 06.04.2018 Stavební povolení č.21-SP-12218
21.03.2018 25.03.2018 JUKA, s.r.o.
15.03.2018 25.05.2018 SAMSUNG - mobilní telefon
15.03.2018 16.05.2018 Záměr č.12.2018 - Z
15.03.2018 24.03.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2018, VŘ 7/2018
12.03.2018 22.03.2018 2. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
08.03.2018 06.07.2018 Úprava rozpočtu - č. 1/2018
27.02.2018 15.03.2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
26.02.2018 13.03.2018 Oznámení nálezu věci
23.02.2018 01.10.2018 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
21.02.2018 04.04.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
15.02.2018 14.04.2018 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele MŠ Břidličná
14.02.2018 15.02.2018 Usnesení RM 2 /2018
12.02.2018 07.03.2018 "Rekonstrukce místních komunikací Sokolovská-Dlouhá“
12.02.2018 07.03.2018 „Výstavba chodníku na Nerudově ulici na parcele č. 1746/1, 1738, 2059“
12.02.2018 28.02.2018 Záměr pronájmu nebytových prostor, RM č. 31/2
12.02.2018 28.02.2018 Záměr pronájmu nebytových prostor RM č. 30/2
12.02.2018 28.02.2018 Záměr pachtu, RM č. 28/2 v k.ú. Břidličná
12.02.2018 28.02.2018 Přechodní úprava provozu na rok 2018
09.02.2018 04.04.2018 Informace o výjezdech pracovníků FÚ
07.02.2018 02.05.2018 Nabídka nepronajatých pozemků Město Břidličná
05.02.2018 24.02.2018 Výběrová řízení - Město Moravský Beroun
30.01.2018 20.02.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
29.01.2018 14.02.2018 Stavební povolení č. 13/2017
29.01.2018 30.01.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
25.01.2018 12.02.2018 Pozbytí platnosti závěru zjišťovacího řízení - Větrný park Lomnice
24.01.2018 05.03.2018 Veřejná vyhláška o návrhu Územního plánu Břidličná
22.01.2018 06.02.2018 Záměr pachtu na pozemek parc.č.1611/1 v Břidličné
22.01.2018 06.02.2018 Záměr pronájmu pozemku parc.č.186 v Břidličné
22.01.2018 29.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
19.01.2018 24.02.2018 Prodej nemovitosti na ul. Školní č.p. 86 v k.ú. Břidličná
12.01.2018 15.01.2018 Usnesení ZM 1/2018
12.01.2018 12.01.2018 Usnesení ZM 1/2018
10.01.2018 26.01.2018 Vyrozuměnní účastníků řízení před vydáním rozhodnutí
05.01.2018 22.01.2018 Veřejná vyhláška, ÚR - umístění stavby - renstrukce ul. Dlouhá a Sokolovská Břidličná
28.12.2017 28.02.2018 Oznámení o změně ceny stočného
28.12.2017 29.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
27.12.2017 14.09.2018 Usnesení RM 21/2017
27.12.2017 09.04.2018 Oznámení o konání zápisu do 1. tříd ZŠ pro rok 2018/2019
27.12.2017 11.01.2018 Úprava rozpočtu č.10
27.12.2017 10.01.2018 Pozvánka na 1. zasedání ZM Břidličná
15.12.2017 11.01.2018 Oznámení o výběrovém řízení
15.12.2017 02.01.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
14.12.2017 31.01.2018 Změna ceny vodného VaK Bruntál
14.12.2017 30.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
14.12.2017 22.12.2017 První zasedání okrskové volební komise
08.12.2017 31.01.2018 Výzva k podání žádostí - GRANTY 2018
08.12.2017 13.01.2018 Výběrové řízení - prodej nemovité věci budovy Školní č.p. 86
08.12.2017 22.12.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
06.12.2017 24.01.2018 EX 573/06-165 Dražební vyhláška
05.12.2017 20.12.2017 Výběrové řízení na zhotovitele akce "Výstavba kanalizace Vajglov"
04.12.2017 14.12.2017 8.zasedání Zastupitelstva města Břidličná
01.12.2017 29.01.2018 Jmenování zapisovatele volebních okrskových komisí
01.12.2017 31.12.2018 Strategický, dotační a rozvojový dokument Města Břidličná
27.11.2017 13.12.2017 Vyrozumění o seznámení s podklady pro vydání SP
24.11.2017 29.11.2017 Obec Břidličná - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, byt. jednotka č. 339/5 k.ú. Břidličná
23.11.2017 24.11.2017 Pozvánka na 8. zasedání ZM v pátek 01.12.2017
20.11.2017 29.01.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
20.11.2017 05.12.2017 Sdružení obcí Rýmařovska
13.11.2017 10.03.2018 „Program – Granty 2018“
13.11.2017 29.01.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
13.11.2017 29.11.2017 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení
08.11.2017 29.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
08.11.2017 29.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
08.11.2017 25.11.2017 VŘ referent dopravních přestupků - správní odbor
07.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy
02.11.2017 19.11.2017 VPS z poskytnutí dotace z rozpočtu města
01.11.2017 07.02.2018 Nabídka 4.Q 2017 - Město Břidličná
01.11.2017 14.11.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 15/2017
30.10.2017 15.11.2017 Záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Sokolovská 143
30.10.2017 15.11.2017 Záměr pachtu na část pozemku p.č. 1610 v k.ú. Břidličná
30.10.2017 01.11.2017 Uspávání broučku
27.10.2017 25.11.2017 Dražební vyhláška
26.10.2017 13.11.2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou 13-ozn ZSŘ 25102017
26.10.2017 07.11.2017 7. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
25.10.2017 10.11.2017 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Břidličná
23.10.2017 24.11.2017 Prodej nemovité věci budovy č.p.86 v k.ú. Břidličná
19.10.2017 30.10.2017 Veřejná vyhláška
18.10.2017 30.10.2017 Usnesení RM 13 /2017
18.10.2017 25.10.2017 Nález psa
11.10.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů
11.10.2017 09.11.2017 Dokumenty 124 EX 6214/09-404-Dražební vyhláška,405-Žádost o zveřej. DV
10.10.2017 30.11.2017 Dražební vyhláška č.j. 506/2015-D
09.10.2017 25.10.2017 Záměr pachtu
05.10.2017 23.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
04.10.2017 20.10.2017 Záměr pachtu pozemku v k.ú. Břidličná
04.10.2017 20.10.2017 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Břidličná
25.09.2017 14.10.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2017
18.09.2017 18.10.2017 Dražební vyhláška dražby opakované
18.09.2017 03.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
15.09.2017 17.09.2017 Mezinárodní výstava německých ovčáků
15.09.2017 16.09.2017 Prodej ovoce a zeleniny
14.09.2017 02.10.2017 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Břidličná
11.09.2017 21.10.2017 jmenování zapisovatele OVK
11.09.2017 21.10.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
11.09.2017 10.10.2017 Výběrové řízení na referenta/referentku finančního odboru
11.09.2017 14.09.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referente/referentky finančního odboru
08.09.2017 11.09.2017 Výstava drobného zvířectva
07.09.2017 22.09.2017 Aktualizovaný seznamu NIV k 1.8.2017
04.09.2017 20.09.2017 Záměr prodeje 2031 o výměře 27m2
04.09.2017 20.09.2017 Záměr pachtu p.č. 1610 o výměře 360m2
04.09.2017 20.09.2017 Záměr pachtu p.č.2431 o výměře 500m2
04.09.2017 20.09.2017 Záměr pachtu p.č.2026/1 o výměře 390m2
30.08.2017 09.09.2017 Uzavření prodejny Masa a uzeniny
29.08.2017 14.09.2017 VV - Oznámení o konání veřejného projednání A_ZÚR MSK
28.08.2017 07.09.2017 5. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
23.08.2017 08.09.2017 Přechodná úprava DZ Břidličná, Fojtství
22.08.2017 02.05.2018 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 k veřejné zakázce „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa"
21.08.2017 23.10.2017 Stanovení minimalního počtu členů okrskových volebních komisí
17.08.2017 08.09.2017 „Rekonstrukce velké zasedací místnosti a obřadní síně v budově MěÚ Břidličná, ul.Nábřežní 452, na pozemku parc. č. 859 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná“
17.08.2017 01.09.2017 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 k veřejné zakázce „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa"
17.08.2017 01.09.2017 Přechodná úprava provozu
09.08.2017 25.08.2017 Záměr pachtu k.ú.Břidličná, zahrada
09.08.2017 25.08.2017 Záměr pachtu k.ú. Břidličná, zahrada
09.08.2017 23.08.2017 Zadávací podmínky "Dopravní terminál Břidličná" - zpracovatel projektové dokumentace
08.08.2017 23.08.2017 Rekonstrukce spojovacího chodníku na pozemku parc. č. 1377, Břidličná
08.08.2017 22.08.2017 Oprava místních komunikací-méně zátěžových
04.08.2017 21.08.2017 Veřejná vyhláška, oznámení o uzavření VPS stavby "Smíšená stezka - Etapa II. "
03.08.2017 01.09.2017 Zadávací řízení pod názvem „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ (otevřené řízení, podlimitní)-výběr dodavatele
02.08.2017 01.11.2017 Nabídka 3.Q 2017 - Město Břidličná
27.07.2017 07.09.2017 EX 228/16-76 Dražební vyhláška
24.07.2017 26.07.2017 Odstavka pitné vody 25.7.2017
19.07.2017 13.09.2017 Dražební vyhláška dražby dobrovolné
19.07.2017 19.08.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/referentky odboru výstavby - stavebního úřadu
19.07.2017 23.07.2017 Cirkusové šapito Berousek
18.07.2017 03.08.2017 06-SP-18072017
18.07.2017 03.08.2017 stanovení místní úpravy provozu
18.07.2017 18.07.2017 stanovení místní úpravy provozu
04.07.2017 02.05.2018 Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ - Dopravní terminál Břidličná - zpracovatel PD
04.07.2017 11.08.2017 usnesení
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu p.č.1776 - 565 m2
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu p.č. 2379
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu p.č. 1232, 1231, 1407
03.07.2017 02.05.2018 Rozhodnuti_zadavatele_o_zruseni_ZR_Bridlicna_Jesenicka
30.06.2017 15.07.2017 Oznámení-Fabrikafest
27.06.2017 16.08.2017 EX 4715/13-323 Dražební vyhláška
27.06.2017 13.07.2017 Veř. vyhláška, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.278/330/2017/Ben-13
26.06.2017 19.07.2017 Zadávací dokumentace VZ - " RS - Břidličná, ul. Jesnická, 1. etapa "
26.06.2017 05.07.2017 4. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
23.06.2017 02.05.2018 Zadávací podmínky Dopravní terminál Břidličná – Zpracovatel projektové dokumentace
23.06.2017 09.07.2017 Záměr pachtu na část pozemku v k.ú. Břidličná
23.06.2017 05.07.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - „RS – Břidličná, ul. Jesenická – projekto
20.06.2017 14.07.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/ referentky odboru výstavby - stavebního úřadu
19.06.2017 05.07.2017 Záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr prodeje v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr prodeje v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr prodeje v k.ú. Břidličná
09.06.2017 03.08.2017 [20#9373102#42AE] DV NV s doplacením úvěrem OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo)
07.06.2017 17.06.2017 Oznámení
06.06.2017 22.06.2017 Záměr pronájmu
06.06.2017 22.06.2017 Záměr prodeje
05.06.2017 15.06.2017 3. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
02.06.2017 18.06.2017 Sdělení k ohlášení, Výst.1714/330/2017/Hu-2
31.05.2017 01.08.2017 030 EX 12177/12-180 Dražební vyhláška,
31.05.2017 09.06.2017 Veřejná vyhláška, Výst. 1638/328/2017/Hu-2
31.05.2017 05.06.2017 CIRKUS PACIFIC
26.05.2017 11.06.2017 Vyrozumění účastníků řízení před vydáním rozhodnutí
24.05.2017 17.06.2017 MUDr .Zuzana Brunová
24.05.2017 24.05.2017 Usnesení RM 6 /2017
22.05.2017 22.06.2017 Závěrečný účet města Břidličná za rok 2016 - návrh
22.05.2017 08.06.2017 Oprava místní komunikace Fojtství na parcele č.139
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č.1231 v k.ú. Břidličná
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č.2376 v k.ú. Břidličná
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č.1054/1 v k.ú. Břidličná
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č. 1794, 1490 v k.ú. Břidličná
10.05.2017 13.05.2017 Kamenické práce pátek 12.5.2017 od 13.10 do 13.30
09.05.2017 09.06.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
05.05.2017 05.05.2017 Usnesení RM 7 /2017
04.05.2017 11.05.2017 Zápis do mateřské školy
03.05.2017 02.08.2017 Nabídka 2.Q 2017 - Město Břidličná
28.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška
28.04.2017 14.05.2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
28.04.2017 14.05.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017
26.04.2017 12.05.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou
24.04.2017 10.05.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
24.04.2017 10.05.2017 Závěrečný účet za rok 2016
24.04.2017 04.05.2017 2. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
19.04.2017 28.04.2017 Veřejná vyhláška, informace o podaném návrhu VPS
18.04.2017 16.06.2017 Výběrové řízení - Lesy České republiky, s.p.
18.04.2017 04.05.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - „Prodejna textilu – drogerie Břidličná –
13.04.2017 13.08.2018 Záměr pronájmu nebytových prostor "Dům služeb"ul. Sokolovská 143
13.04.2017 22.01.2018 Záměr pronájmu nebytového prostoru ul. Nábřežní 423 Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu na část pozemku v k.ú. Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu na část pozemku v k.ú. Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu v k.ú. Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu v k.ú. Vajglov, obec Břidličná
12.04.2017 28.04.2017 Veř. vyhláška, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.1034/330/2017/Ben-12
11.04.2017 02.05.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem :"Vybavení sborovny nábytkem"
06.04.2017 02.05.2018 zadávací řízení pod názvem „Oprava místní komunikace Polní na parcele č. 741“ (zjednodušené podlimitní řízení
03.04.2017 19.04.2017 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení
31.03.2017 10.04.2017 Veř. vyhláška, informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Výst.1034/330/2017/Ben-7
28.03.2017 13.04.2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Albrechtice u Rýmařova
27.03.2017 29.03.2017 Firma JUKKA
22.03.2017 18.05.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
21.03.2017 02.05.2018 Výběrové řízení pod názvem „Oprava místní komunikace Polní na parcele č. 741“
21.03.2017 22.03.2018 Rozpočet a Rozpočtový výhled Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2017
21.03.2017 06.04.2017 Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek - " Oprava místní komunikace Polní na parcele č. 741"
20.03.2017 05.04.2017 Oznámení návrhu místní úpravy " Břidličná, ulice Polní "
16.03.2017 03.04.2017 Územní rozhodnutí Výst.328/4449/2016/Hu-3
06.03.2017 16.03.2017 1. zasedání Zastupetelstva města Břidličná
02.03.2017 18.03.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 ZŠ Břidličná
27.02.2017 15.03.2017 Záměr pronájem ( pachtu) poz.č. 687 v k.ú. Vajglov
27.02.2017 15.03.2017 Záměr pronájem ( pachtu) poz.č.572/7 v k.ú. Vajglov
27.02.2017 15.03.2017 Záměr pachtu na část poz.č. 1610 v k.ú. Břidličná
21.02.2017 08.03.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 MŠ Břidličná
21.02.2017 08.03.2017 Oznámení o zahájení správního řízení o nařízení odstranění pevné překážky
21.02.2017 01.03.2017 Veř. vyhláška, informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Výst.278/330/2017/Ben-8
17.02.2017 17.02.2018 Granty 2017 - smlouva NZDM Hope House, z.s.
16.02.2017 04.03.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.328/99/Hu/2017-5
14.02.2017 15.03.2017 Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
08.02.2017 11.02.2017 Krytý bazén - porucha
06.02.2017 30.03.2017 EX 5462/06-106 Dražební vyhláška
01.02.2017 02.05.2017 Nabídka 1.Q 2017 - Město Břidličná
26.01.2017 26.04.2017 Žádost o zveř. § 2 - 26.1.16 -Břidličná
24.01.2017 10.03.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou
24.01.2017 08.02.2017 VV o možnosti převzít písemnost
23.01.2017 08.02.2017 Záměr pachtu
18.01.2017 03.02.2017 Záměr prodeje pozemku
09.01.2017 10.03.2017 081 EX 24669/11-158, Dražební vyhláška
09.01.2017 25.01.2017 Záměr pronájem (pachtu), RM č. 295/15
09.01.2017 25.01.2017 Záměr pronájem (pachtu), RM č. 296/15
09.01.2017 25.01.2017 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
06.01.2017 23.01.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti -3
06.01.2017 23.01.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnost - 2
06.01.2017 22.01.2017 Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání
05.01.2017 02.03.2017 Elektronická dražba (1. kolo)
03.01.2017 19.01.2017 Záměr města Břidličná ZM č. 120/9
03.01.2017 19.01.2017 Záměr Města Břidličná ZM č.121/9
29.12.2016 30.01.2017 Tepelná energie 2017 - oznámení
22.12.2016 09.02.2017 163EX 1785/14-145 dražební vyhláška nemovité věci
21.12.2016 22.02.2017 EX 7289/12-87 Draž. vyhl.
21.12.2016 08.02.2017 EX 7289/12-86 Draž. vyhl.
20.12.2016 20.02.2017 Oznámení o změně ceny stočného
20.12.2016 05.01.2017 Veřejná vyhláška, Výst.328/4449/2016/Hu-2
15.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 5/2016
15.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016
15.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016
15.12.2016 03.01.2017 Výběrového řízení VŘ 8/2016=komunitní pracovník ÚSV a 9/2016=koordinátor CS ÚSV
12.12.2016 26.01.2017 Výběrové řízení S 660/09
12.12.2016 13.01.2017 oznámení o ZSŘ ve věci žádosti o určení právního vztahu charakter komunikace a pozvání k ústnímu jednání
08.12.2016 24.12.2016 Veřejná vyhláška EO/RPT/3327/2016
06.12.2016 15.12.2016 9. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
05.12.2016 06.01.2017 Vodné a stočné pro rok 2017
05.12.2016 05.01.2017 143 EX 00425/15-131-Usnesení o odročení dražby
30.11.2016 16.12.2016 Územní rozhodnutí - Výst.328/3012/2016/Hu-4
29.11.2016 15.12.2016 Rozhodnutí - MUBD 3293/280.1/2016/Ben-10
28.11.2016 12.12.2016 Výběrového řízení VŘ 7/2016
25.11.2016 12.12.2016 Rozpočet na rok 2017
21.11.2016 17.01.2017 EX 4715/13-260 Usnesení
18.11.2016 05.12.2016 SOR - Návrh rozpočtu na rok 2017
18.11.2016 15.12.2016 Architektonicko-urbanistická soutěž "Centrum města Břidličná"
18.11.2016 05.12.2016 Veřejná vyhláška
10.11.2016 19.11.2016 8. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
07.11.2016 23.11.2016 Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací veřejnou vyhláš
02.11.2016 31.01.2017 Nabídka LV 10002 4.Q 2016 - Město Břidličná
02.11.2016 18.11.2016 Veřejná vyhláška
21.10.2016 Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2/2016 o místních poplatcích
21.10.2016 20.11.2016 Oznámení ČEPS,a.s.
21.10.2016 01.11.2016 7. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
17.10.2016 07.12.2016 015EX 341/10-139 Usnesení o nařízení nového termínu elektronické dražby LV 1718
17.10.2016 07.12.2016 015EX 341/10-140 Usnesení o nařízení nového termínu elektronické dražby LV 815
17.10.2016 02.11.2016 Záměr prodeje pozemku
11.10.2016 11.01.2017 Oznámení o zamyšleném převodu
11.10.2016 27.10.2016 Veřejná vyhláška
10.10.2016 15.11.2016 DV 139 EX 23183/15-037
30.09.2016 10.11.2016 EX 4715/13-231 Dražební vyhláška
26.09.2016 05.10.2016 Veřejná vyhláška- veřejnoprávní smlouva
22.09.2016 16.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
22.09.2016 08.10.2016 OznáZahájení územního řízení
21.09.2016 27.10.2016 143 EX 00425/15-099-Dražební vyhláška
21.09.2016 06.10.2016 Záměr prodeje pozemku p. č. 678/1, k. ú. Břidličná
21.09.2016 06.10.2016 Záměr prodeje pozemku p.č. 1458/20, k. ú. Břidličná
21.09.2016 06.10.2016 Záměr prodeje pozemku p.č. 140, k. ú. Vajglov
14.09.2016 16.11.2016 Strukturální šetření v zemědělství
14.09.2016 17.09.2016 Pozvánka na 1. zasedání OVK
08.09.2016 23.09.2016 Záměr pachtu, p.č. 911, k.ú. Břidličná
08.09.2016 23.09.2016 Záměr pronájem, p.č. 1833, k.ú. Břidličná
08.09.2016 23.09.2016 Záměr pachtu , část pozemku p.č. 2247, k.ú. Břidličná
07.09.2016 08.12.2016 Oznámení o zamýšleném převodu
07.09.2016 16.11.2016 Žádost o zveřejnění
31.08.2016 04.10.2016 VŘ Lesy ČR, s.p. S 660/09
29.08.2016 09.10.2016 Volby 2016 - Jmenování zapisovatelů OVK
23.08.2016 09.10.2016 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
15.08.2016 01.09.2016 Žádost o vyvěšení na úřední desce úřadu
09.08.2016 09.10.2016 Volby - Stanovení minimálního počtu členů OVK
05.08.2016 20.08.2016 VV o možnosti převzít písemnost - Cicková L.
04.08.2016 31.08.2016 Nabídka práce-Odry
03.08.2016 02.11.2016 Nabídka neprojatých pozemků
02.08.2016 17.08.2016 VV o možnosti převzít písemnost - Cicko M.
29.07.2016 13.08.2016 EX 7289/12-66 Průvodka
28.07.2016 12.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti- Strapková
25.07.2016 30.09.2016 Dražební vyhláška 141EX 01003/10-330
22.07.2016 08.09.2016 Dražební vyhláška č.D 35/2016
22.07.2016 31.07.2016 Volná pracovní pozice-pracovník v sociál.službách
20.07.2016 09.08.2016 Výběrové řízení V5 4/2016-referent stavebního úřadu
20.07.2016 29.07.2016 Dodatečná informace č.1 k VZ - Oprava chodníků ve městě Břidličná
19.07.2016 04.08.2016 Rozhodnutí, dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
13.07.2016 28.07.2016 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oprava chodníků ve městě Břidličná
11.07.2016 26.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Strapková RTP 2187/2016
30.06.2016 19.07.2016 Vyvěšení výběrového řízení na úřední desce
30.06.2016 15.07.2016 Nařízení města Břidličná č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
24.06.2016 31.12.2016 Elektronická evidence tržeb
21.06.2016 26.08.2016 VŘ na prodej budovy na ulici Školní č.p.86 vč.okolních pozemků v k.ú. Břidličná - Lesy ČR,s.p.
21.06.2016 07.07.2016 Přechodné DZ kácení lesní zeleně na silnici II/370 Břidličná a II/440 Vajglov
21.06.2016 21.06.2016 VŘ k uzavření smlouvy na prodej nemovité věci budovy Školní č.p.86 v obci Břidličná
15.06.2016 07.07.2016 Veřejná vyhláška,č.j.Výst 328/1419/2016/Hu-4
15.06.2016 07.07.2016 Záměr pachtu par.č.618/1 k.ú.Břidličná
13.06.2016 25.06.2016 Změna ordinační doby praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Jana Šuléřová
13.06.2016 13.06.2016 Přijímací zkoušky ZUŠ
10.06.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
07.06.2016 26.08.2016 Dražební vyhláška EX 12177/12-125
06.06.2016 30.06.2016 Dražební vyhláška dražby opakované č.j.482/2016
02.06.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
02.06.2016 28.07.2016 Dražební vyhláška o provedení elektr.dražby nemovité věci-Č.j.203 Ex 40856/15-49
30.05.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
27.05.2016 03.11.2016 Město Břidličná - Závěrečný účet 2015
26.05.2016 14.06.2016 VŘ 2/2016
20.05.2016 06.06.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.1561/330/2016/Ben-11
19.05.2016 30.06.2016 Dražební vyhláška, číslo: D 35/2016
19.05.2016 29.06.2016 Usnesení- Dražba č.j.196EX 577/03-305
18.05.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
18.05.2016 02.06.2016 Záměr pachtu p.č.2027
18.05.2016 02.06.2016 Záměr pachtu p.č.2376
18.05.2016 02.06.2016 Záměr pachtu p.č.1746/1
18.05.2016 22.05.2016 METLOŠ - FEST
11.05.2016 28.06.2016 EX 4715/13-208 Oznámení o konání odročeného jednání
11.05.2016 12.06.2016 Vodné a stočné
10.05.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
04.05.2016 03.08.2016 Nabídka LV 10002 2.Q 2016 - Město Břidličná
04.05.2016 07.06.2016 Dražební vyhláška,168 EX 1849/12-61
04.05.2016 19.05.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR 2015
03.05.2016 08.06.2016 EX 5462/06-81 Usnesení,82 Usnesení
03.05.2016 02.06.2016 Ostatní vlastní písem. v daň. řízení zejména vyrozum. upozor. a potvrz
29.04.2016 07.05.2016 VV- Výst.1561/330/2016/Ben-7
27.04.2016 05.05.2016 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-oprava
20.04.2016 01.06.2016 163EX 1785/14-118
20.04.2016 06.05.2016 Rozhodnutí MSK 37965/2016
18.04.2016 17.05.2016 Dražební vyhláška 181 EX 2853/15-222
18.04.2016 26.04.2016 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
13.04.2016 22.03.2017 Výběrové řízení Dvorce
05.04.2016 17.05.2016 Usnesení o nařízení dražebního roku, č.j. 197 EX 5462/06-73
05.04.2016 15.04.2016 Usnesení 22 D 862/2015-53 - Výzva pro věřitele
04.04.2016 05.04.2016 Usnesení o odročení el. dražby , 015EX 341/10-124
04.04.2016 05.04.2016 Usnesení o odročení el. dražby , 015EX 341/10-12
01.04.2016 31.12.2016 GRANTY 2016
30.03.2016 30.03.2017 Usnesení ZM 2/2016
29.03.2016 04.05.2016 Opakovaná dražební vyhláška EX 267/08-228
24.03.2016 26.05.2016 Zaslání dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
16.03.2016 31.12.2016 Usnesení RM 4/2016
16.03.2016 05.05.2016 Dražební vyhláška
16.03.2016 28.04.2016 Dražební vyhláška
14.03.2016 23.03.2016 2. zasedání ZM Břidličná
11.03.2016 05.04.2016 Usnesení o konání el. dražby
11.03.2016 05.04.2016 Usnesení o konání el. dražby č.j. 015 EX 341/2010-111
01.03.2016 15.04.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy
26.02.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106/ 1999 Sb.
25.02.2016 11.03.2016 Dohoda o ukončení VPS
25.02.2016 11.03.2016 Dohoda o ukončení VPS
25.02.2016 11.03.2016 Nabytí právní moci rozhodnutí KÚ o udělení souhlasu
25.02.2016 11.03.2016 Rozhodnutí o udělení souhlasu
25.02.2016 11.03.2016 Rozhodnutí - udělení souhlasu k uzavření dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy
24.02.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106/ 1999 Sb.
22.02.2016 22.02.2017 Usnesení ZM 1/2016
18.02.2016 31.12.2016 Plán činnosti rady a zastupitelstva města Břidličná
18.02.2016 31.12.2016 Plán činnosti rady a zastupitelstva města Břidličná
10.02.2016 15.03.2016 Usnesení 067EX 15171/14-74
05.02.2016 05.02.2017 Usnesení RM 2/2016
05.02.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106/ 1999 Sb.
03.02.2016 03.05.2016 Nabídka pozemků k pronájmu
21.01.2016 05.02.2016 Výzva pro majitele vraků
18.01.2016 03.03.2016 Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
15.01.2016 31.12.2016 Usnesení RM 1/2016
13.01.2016 29.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
07.01.2016 31.12.2016 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
07.01.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/99 Sb.
06.01.2016 19.01.2016 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
30.12.2015 28.02.2016 Předběžná cena tepelné energie pro rok 2016
23.12.2015 31.03.2016 Oznámení o změně ceny stočného
23.12.2015 08.01.2016 Veřejná vyhláška
18.12.2015 31.12.2016 Podmínky pro poskytování dotací volnočasové aktivity a poskytování sociálních služeb
17.12.2015 Obecně zavázná vyhláška města Břidličná č.4/2015 Požární řád města Břidličná
17.12.2015 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území města Břidličná.
17.12.2015 02.01.2016 Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09.12.2015 09.03.2016 Výpočet cen pro vodné a stočné
09.12.2015 15.01.2016 Elektronická dražba 197/EX 4715/13-187
03.12.2015 03.03.2016 Změna ceny vodného
30.11.2015 31.12.2015 Rozpočet na rok 2016
24.11.2015 24.02.2016 Oznámení o zamýšleném převodu
06.11.2015 05.02.2016 Nabídka LV 10002 4. Q 2015 - Město Břidličná
27.10.2015 05.11.2015 Oznámení o vyhlášení VZ - Kanalizační přípojka pro sociální zařízení na fotbalovém hřišti Břidličná
21.10.2015 06.11.2015 VV- Opatření obecné povahy - odvolání zákazu nakládání s vodami
02.07.2015 03.09.2015 Výzva pro majitele vraků
25.06.2015 10.07.2015 Dodatek č.1 k OZV O místních poplatcích
27.05.2015 12.06.2015 Výběrové řízení, dodatečné informace
20.05.2015 31.12.2015 Zavádění ICT v územní samosprávě - Břidličná
27.04.2015 21.05.2015 Podání nabídky na realizaci kamerového systému
15.04.2015 15.04.2016 Úspory energie objektu č.p. 178 a 143 v Břidličné
13.04.2015 13.04.2016 Jednácí řád RM
13.04.2015 13.04.2016 Jednácí řád ZM
09.04.2015 09.04.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015ek
11.03.2015 29.12.2015 OZNÁMENÍ o vítězi ICT
25.01.2015 26.01.2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břidličná pro rok 2015
05.01.2015 05.02.2015 Národní plán povodí Odry
30.06.2014 Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2/2014 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem a regulaci hlučných činnosti.
02.04.2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
13.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů.
13.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Břidličná
13.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 zrušuje OZV č. 2/2008
15.03.2012 30.03.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.2/2010 Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místních poplatcích
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.1/2010 ruší OZV č.4/2007 o místních poplatcích, a č. 5/2007
26.08.2008 26.09.2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpošet daně z nemovitostí
11.08.2008 07.05.2014 Soutěžní řád
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č.3/2007 zrušovací vyhláška
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4/2007 o místních poplatcích
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - zrušovací
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Břidličná
30.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Břidličná

Zobrazit aktuální dokumenty na úřední desce

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace