Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
25.09.2017 14.10.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2017
18.09.2017 18.10.2017 Dražební vyhláška dražby opakované
18.09.2017 03.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
15.09.2017 17.09.2017 Mezinárodní výstava německých ovčáků
15.09.2017 16.09.2017 Prodej ovoce a zeleniny
14.09.2017 02.10.2017 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Břidličná
11.09.2017 10.10.2017 Výběrové řízení na referenta/referentku finančního odboru
11.09.2017 14.09.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referente/referentky finančního odboru
08.09.2017 11.09.2017 Výstava drobného zvířectva
07.09.2017 22.09.2017 Aktualizovaný seznamu NIV k 1.8.2017
04.09.2017 20.09.2017 Záměr prodeje 2031 o výměře 27m2
04.09.2017 20.09.2017 Záměr pachtu p.č. 1610 o výměře 360m2
04.09.2017 20.09.2017 Záměr pachtu p.č.2431 o výměře 500m2
04.09.2017 20.09.2017 Záměr pachtu p.č.2026/1 o výměře 390m2
30.08.2017 09.09.2017 Uzavření prodejny Masa a uzeniny
29.08.2017 14.09.2017 VV - Oznámení o konání veřejného projednání A_ZÚR MSK
28.08.2017 07.09.2017 5. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
23.08.2017 08.09.2017 Přechodná úprava DZ Břidličná, Fojtství
17.08.2017 08.09.2017 „Rekonstrukce velké zasedací místnosti a obřadní síně v budově MěÚ Břidličná, ul.Nábřežní 452, na pozemku parc. č. 859 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná“
17.08.2017 01.09.2017 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 k veřejné zakázce „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa"
17.08.2017 01.09.2017 Přechodná úprava provozu
09.08.2017 25.08.2017 Záměr pachtu k.ú.Břidličná, zahrada
09.08.2017 25.08.2017 Záměr pachtu k.ú. Břidličná, zahrada
09.08.2017 23.08.2017 Zadávací podmínky "Dopravní terminál Břidličná" - zpracovatel projektové dokumentace
08.08.2017 23.08.2017 Rekonstrukce spojovacího chodníku na pozemku parc. č. 1377, Břidličná
08.08.2017 22.08.2017 Oprava místních komunikací-méně zátěžových
04.08.2017 21.08.2017 Veřejná vyhláška, oznámení o uzavření VPS stavby "Smíšená stezka - Etapa II. "
03.08.2017 01.09.2017 Zadávací řízení pod názvem „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ (otevřené řízení, podlimitní)-výběr dodavatele
27.07.2017 07.09.2017 EX 228/16-76 Dražební vyhláška
24.07.2017 26.07.2017 Odstavka pitné vody 25.7.2017
19.07.2017 13.09.2017 Dražební vyhláška dražby dobrovolné
19.07.2017 19.08.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/referentky odboru výstavby - stavebního úřadu
19.07.2017 23.07.2017 Cirkusové šapito Berousek
18.07.2017 03.08.2017 06-SP-18072017
18.07.2017 03.08.2017 stanovení místní úpravy provozu
18.07.2017 18.07.2017 stanovení místní úpravy provozu
04.07.2017 11.08.2017 usnesení
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu p.č.1776 - 565 m2
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu p.č. 2379
04.07.2017 20.07.2017 Záměr pachtu p.č. 1232, 1231, 1407
30.06.2017 15.07.2017 Oznámení-Fabrikafest
27.06.2017 16.08.2017 EX 4715/13-323 Dražební vyhláška
27.06.2017 13.07.2017 Veř. vyhláška, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.278/330/2017/Ben-13
26.06.2017 19.07.2017 Zadávací dokumentace VZ - " RS - Břidličná, ul. Jesnická, 1. etapa "
26.06.2017 05.07.2017 4. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
23.06.2017 09.07.2017 Záměr pachtu na část pozemku v k.ú. Břidličná
23.06.2017 05.07.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - „RS – Břidličná, ul. Jesenická – projekto
20.06.2017 14.07.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/ referentky odboru výstavby - stavebního úřadu
19.06.2017 05.07.2017 Záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr prodeje v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr prodeje v k.ú. Břidličná
19.06.2017 05.07.2017 Záměr prodeje v k.ú. Břidličná
09.06.2017 03.08.2017 [20#9373102#42AE] DV NV s doplacením úvěrem OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo)
07.06.2017 17.06.2017 Oznámení
06.06.2017 22.06.2017 Záměr pronájmu
06.06.2017 22.06.2017 Záměr prodeje
05.06.2017 15.06.2017 3. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
02.06.2017 18.06.2017 Sdělení k ohlášení, Výst.1714/330/2017/Hu-2
31.05.2017 01.08.2017 030 EX 12177/12-180 Dražební vyhláška,
31.05.2017 09.06.2017 Veřejná vyhláška, Výst. 1638/328/2017/Hu-2
31.05.2017 05.06.2017 CIRKUS PACIFIC
26.05.2017 11.06.2017 Vyrozumění účastníků řízení před vydáním rozhodnutí
24.05.2017 17.06.2017 MUDr .Zuzana Brunová
24.05.2017 24.05.2017 Usnesení RM 6 /2017
22.05.2017 22.06.2017 Závěrečný účet města Břidličná za rok 2016 - návrh
22.05.2017 08.06.2017 Oprava místní komunikace Fojtství na parcele č.139
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č.1231 v k.ú. Břidličná
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č.2376 v k.ú. Břidličná
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č.1054/1 v k.ú. Břidličná
11.05.2017 27.05.2017 Záměr pachtu p.č. 1794, 1490 v k.ú. Břidličná
10.05.2017 13.05.2017 Kamenické práce pátek 12.5.2017 od 13.10 do 13.30
09.05.2017 09.06.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
05.05.2017 05.05.2017 Usnesení RM 7 /2017
04.05.2017 11.05.2017 Zápis do mateřské školy
03.05.2017 02.08.2017 Nabídka 2.Q 2017 - Město Břidličná
28.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška
28.04.2017 14.05.2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
28.04.2017 14.05.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017
26.04.2017 12.05.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou
24.04.2017 10.05.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
24.04.2017 10.05.2017 Závěrečný účet za rok 2016
24.04.2017 04.05.2017 2. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
19.04.2017 28.04.2017 Veřejná vyhláška, informace o podaném návrhu VPS
18.04.2017 16.06.2017 Výběrové řízení - Lesy České republiky, s.p.
18.04.2017 04.05.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - „Prodejna textilu – drogerie Břidličná –
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu na část pozemku v k.ú. Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu na část pozemku v k.ú. Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu v k.ú. Břidličná
13.04.2017 29.04.2017 Záměr pachtu v k.ú. Vajglov, obec Břidličná
12.04.2017 28.04.2017 Veř. vyhláška, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.1034/330/2017/Ben-12
11.04.2017 02.05.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem :"Vybavení sborovny nábytkem"
03.04.2017 19.04.2017 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení
31.03.2017 10.04.2017 Veř. vyhláška, informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Výst.1034/330/2017/Ben-7
28.03.2017 13.04.2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Albrechtice u Rýmařova
27.03.2017 29.03.2017 Firma JUKKA
22.03.2017 18.05.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
21.03.2017 06.04.2017 Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek - " Oprava místní komunikace Polní na parcele č. 741"
20.03.2017 05.04.2017 Oznámení návrhu místní úpravy " Břidličná, ulice Polní "
16.03.2017 03.04.2017 Územní rozhodnutí Výst.328/4449/2016/Hu-3
06.03.2017 16.03.2017 1. zasedání Zastupetelstva města Břidličná
02.03.2017 18.03.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 ZŠ Břidličná
27.02.2017 15.03.2017 Záměr pronájem ( pachtu) poz.č. 687 v k.ú. Vajglov
27.02.2017 15.03.2017 Záměr pronájem ( pachtu) poz.č.572/7 v k.ú. Vajglov
27.02.2017 15.03.2017 Záměr pachtu na část poz.č. 1610 v k.ú. Břidličná
21.02.2017 08.03.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 MŠ Břidličná
21.02.2017 08.03.2017 Oznámení o zahájení správního řízení o nařízení odstranění pevné překážky
21.02.2017 01.03.2017 Veř. vyhláška, informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Výst.278/330/2017/Ben-8
16.02.2017 04.03.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.328/99/Hu/2017-5
14.02.2017 15.03.2017 Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
08.02.2017 11.02.2017 Krytý bazén - porucha
06.02.2017 30.03.2017 EX 5462/06-106 Dražební vyhláška
01.02.2017 02.05.2017 Nabídka 1.Q 2017 - Město Břidličná
26.01.2017 26.04.2017 Žádost o zveř. § 2 - 26.1.16 -Břidličná
24.01.2017 10.03.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou
24.01.2017 08.02.2017 VV o možnosti převzít písemnost
23.01.2017 08.02.2017 Záměr pachtu
18.01.2017 03.02.2017 Záměr prodeje pozemku
09.01.2017 10.03.2017 081 EX 24669/11-158, Dražební vyhláška
09.01.2017 25.01.2017 Záměr pronájem (pachtu), RM č. 295/15
09.01.2017 25.01.2017 Záměr pronájem (pachtu), RM č. 296/15
09.01.2017 25.01.2017 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
06.01.2017 23.01.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti -3
06.01.2017 23.01.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnost - 2
06.01.2017 22.01.2017 Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání
05.01.2017 02.03.2017 Elektronická dražba (1. kolo)
03.01.2017 19.01.2017 Záměr města Břidličná ZM č. 120/9
03.01.2017 19.01.2017 Záměr Města Břidličná ZM č.121/9
29.12.2016 30.01.2017 Tepelná energie 2017 - oznámení
22.12.2016 09.02.2017 163EX 1785/14-145 dražební vyhláška nemovité věci
21.12.2016 22.02.2017 EX 7289/12-87 Draž. vyhl.
21.12.2016 08.02.2017 EX 7289/12-86 Draž. vyhl.
20.12.2016 20.02.2017 Oznámení o změně ceny stočného
20.12.2016 05.01.2017 Veřejná vyhláška, Výst.328/4449/2016/Hu-2
15.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 5/2016
15.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016
15.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016
15.12.2016 03.01.2017 Výběrového řízení VŘ 8/2016=komunitní pracovník ÚSV a 9/2016=koordinátor CS ÚSV
12.12.2016 26.01.2017 Výběrové řízení S 660/09
12.12.2016 13.01.2017 oznámení o ZSŘ ve věci žádosti o určení právního vztahu charakter komunikace a pozvání k ústnímu jednání
08.12.2016 24.12.2016 Veřejná vyhláška EO/RPT/3327/2016
06.12.2016 15.12.2016 9. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
05.12.2016 06.01.2017 Vodné a stočné pro rok 2017
05.12.2016 05.01.2017 143 EX 00425/15-131-Usnesení o odročení dražby
30.11.2016 16.12.2016 Územní rozhodnutí - Výst.328/3012/2016/Hu-4
29.11.2016 15.12.2016 Rozhodnutí - MUBD 3293/280.1/2016/Ben-10
28.11.2016 12.12.2016 Výběrového řízení VŘ 7/2016
25.11.2016 12.12.2016 Rozpočet na rok 2017
21.11.2016 17.01.2017 EX 4715/13-260 Usnesení
18.11.2016 05.12.2016 SOR - Návrh rozpočtu na rok 2017
18.11.2016 15.12.2016 Architektonicko-urbanistická soutěž "Centrum města Břidličná"
18.11.2016 05.12.2016 Veřejná vyhláška
10.11.2016 19.11.2016 8. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
07.11.2016 23.11.2016 Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací veřejnou vyhláš
02.11.2016 31.01.2017 Nabídka LV 10002 4.Q 2016 - Město Břidličná
02.11.2016 18.11.2016 Veřejná vyhláška
21.10.2016 Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2/2016 o místních poplatcích
21.10.2016 20.11.2016 Oznámení ČEPS,a.s.
21.10.2016 01.11.2016 7. zasedání Zastupitelstva města Břidličná
17.10.2016 07.12.2016 015EX 341/10-139 Usnesení o nařízení nového termínu elektronické dražby LV 1718
17.10.2016 07.12.2016 015EX 341/10-140 Usnesení o nařízení nového termínu elektronické dražby LV 815
17.10.2016 02.11.2016 Záměr prodeje pozemku
11.10.2016 11.01.2017 Oznámení o zamyšleném převodu
11.10.2016 27.10.2016 Veřejná vyhláška
10.10.2016 15.11.2016 DV 139 EX 23183/15-037
30.09.2016 10.11.2016 EX 4715/13-231 Dražební vyhláška
26.09.2016 05.10.2016 Veřejná vyhláška- veřejnoprávní smlouva
22.09.2016 16.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
22.09.2016 08.10.2016 OznáZahájení územního řízení
21.09.2016 27.10.2016 143 EX 00425/15-099-Dražební vyhláška
21.09.2016 06.10.2016 Záměr prodeje pozemku p. č. 678/1, k. ú. Břidličná
21.09.2016 06.10.2016 Záměr prodeje pozemku p.č. 1458/20, k. ú. Břidličná
21.09.2016 06.10.2016 Záměr prodeje pozemku p.č. 140, k. ú. Vajglov
14.09.2016 16.11.2016 Strukturální šetření v zemědělství
14.09.2016 17.09.2016 Pozvánka na 1. zasedání OVK
08.09.2016 23.09.2016 Záměr pachtu, p.č. 911, k.ú. Břidličná
08.09.2016 23.09.2016 Záměr pronájem, p.č. 1833, k.ú. Břidličná
08.09.2016 23.09.2016 Záměr pachtu , část pozemku p.č. 2247, k.ú. Břidličná
07.09.2016 08.12.2016 Oznámení o zamýšleném převodu
07.09.2016 16.11.2016 Žádost o zveřejnění
31.08.2016 04.10.2016 VŘ Lesy ČR, s.p. S 660/09
29.08.2016 09.10.2016 Volby 2016 - Jmenování zapisovatelů OVK
23.08.2016 09.10.2016 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
17.08.2016 01.09.2016 Záměr
15.08.2016 01.09.2016 Žádost o vyvěšení na úřední desce úřadu
09.08.2016 09.10.2016 Volby - Stanovení minimálního počtu členů OVK
05.08.2016 20.08.2016 VV o možnosti převzít písemnost - Cicková L.
04.08.2016 31.08.2016 Nabídka práce-Odry
03.08.2016 02.11.2016 Nabídka neprojatých pozemků
02.08.2016 17.08.2016 VV o možnosti převzít písemnost - Cicko M.
29.07.2016 13.08.2016 EX 7289/12-66 Průvodka
28.07.2016 12.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti- Strapková
25.07.2016 30.09.2016 Dražební vyhláška 141EX 01003/10-330
22.07.2016 08.09.2016 Dražební vyhláška č.D 35/2016
22.07.2016 31.07.2016 Volná pracovní pozice-pracovník v sociál.službách
20.07.2016 09.08.2016 Výběrové řízení V5 4/2016-referent stavebního úřadu
20.07.2016 29.07.2016 Dodatečná informace č.1 k VZ - Oprava chodníků ve městě Břidličná
19.07.2016 04.08.2016 Rozhodnutí, dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě
13.07.2016 28.07.2016 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oprava chodníků ve městě Břidličná
11.07.2016 26.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Strapková RTP 2187/2016
30.06.2016 19.07.2016 Vyvěšení výběrového řízení na úřední desce
30.06.2016 15.07.2016 Nařízení města Břidličná č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
24.06.2016 31.12.2016 Elektronická evidence tržeb
21.06.2016 26.08.2016 VŘ na prodej budovy na ulici Školní č.p.86 vč.okolních pozemků v k.ú. Břidličná - Lesy ČR,s.p.
21.06.2016 07.07.2016 Přechodné DZ kácení lesní zeleně na silnici II/370 Břidličná a II/440 Vajglov
21.06.2016 21.06.2016 VŘ k uzavření smlouvy na prodej nemovité věci budovy Školní č.p.86 v obci Břidličná
15.06.2016 07.07.2016 Veřejná vyhláška,č.j.Výst 328/1419/2016/Hu-4
15.06.2016 07.07.2016 Záměr pachtu par.č.618/1 k.ú.Břidličná
13.06.2016 25.06.2016 Změna ordinační doby praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Jana Šuléřová
13.06.2016 13.06.2016 Přijímací zkoušky ZUŠ
10.06.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
07.06.2016 26.08.2016 Dražební vyhláška EX 12177/12-125
06.06.2016 30.06.2016 Dražební vyhláška dražby opakované č.j.482/2016
02.06.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
02.06.2016 28.07.2016 Dražební vyhláška o provedení elektr.dražby nemovité věci-Č.j.203 Ex 40856/15-49
30.05.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
27.05.2016 03.11.2016 Město Břidličná - Závěrečný účet 2015
26.05.2016 14.06.2016 VŘ 2/2016
20.05.2016 06.06.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Výst.1561/330/2016/Ben-11
19.05.2016 30.06.2016 Dražební vyhláška, číslo: D 35/2016
19.05.2016 29.06.2016 Usnesení- Dražba č.j.196EX 577/03-305
18.05.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
18.05.2016 02.06.2016 Záměr pachtu p.č.2027
18.05.2016 02.06.2016 Záměr pachtu p.č.2376
18.05.2016 02.06.2016 Záměr pachtu p.č.1746/1
18.05.2016 22.05.2016 METLOŠ - FEST
11.05.2016 28.06.2016 EX 4715/13-208 Oznámení o konání odročeného jednání
11.05.2016 12.06.2016 Vodné a stočné
10.05.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
04.05.2016 03.08.2016 Nabídka LV 10002 2.Q 2016 - Město Břidličná
04.05.2016 07.06.2016 Dražební vyhláška,168 EX 1849/12-61
04.05.2016 19.05.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR 2015
03.05.2016 08.06.2016 EX 5462/06-81 Usnesení,82 Usnesení
03.05.2016 02.06.2016 Ostatní vlastní písem. v daň. řízení zejména vyrozum. upozor. a potvrz
29.04.2016 07.05.2016 VV- Výst.1561/330/2016/Ben-7
27.04.2016 05.05.2016 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-oprava
20.04.2016 01.06.2016 163EX 1785/14-118
20.04.2016 06.05.2016 Rozhodnutí MSK 37965/2016
18.04.2016 17.05.2016 Dražební vyhláška 181 EX 2853/15-222
18.04.2016 26.04.2016 Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
13.04.2016 22.03.2017 Výběrové řízení Dvorce
05.04.2016 17.05.2016 Usnesení o nařízení dražebního roku, č.j. 197 EX 5462/06-73
05.04.2016 15.04.2016 Usnesení 22 D 862/2015-53 - Výzva pro věřitele
04.04.2016 05.04.2016 Usnesení o odročení el. dražby , 015EX 341/10-124
04.04.2016 05.04.2016 Usnesení o odročení el. dražby , 015EX 341/10-12
01.04.2016 31.12.2016 GRANTY 2016
30.03.2016 30.03.2017 Usnesení ZM 2/2016
29.03.2016 04.05.2016 Opakovaná dražební vyhláška EX 267/08-228
24.03.2016 26.05.2016 Zaslání dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
16.03.2016 31.12.2016 Usnesení RM 4/2016
16.03.2016 05.05.2016 Dražební vyhláška
16.03.2016 28.04.2016 Dražební vyhláška
14.03.2016 23.03.2016 2. zasedání ZM Břidličná
11.03.2016 05.04.2016 Usnesení o konání el. dražby
11.03.2016 05.04.2016 Usnesení o konání el. dražby č.j. 015 EX 341/2010-111
01.03.2016 15.04.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy
26.02.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106/ 1999 Sb.
25.02.2016 11.03.2016 Dohoda o ukončení VPS
25.02.2016 11.03.2016 Dohoda o ukončení VPS
25.02.2016 11.03.2016 Nabytí právní moci rozhodnutí KÚ o udělení souhlasu
25.02.2016 11.03.2016 Rozhodnutí o udělení souhlasu
25.02.2016 11.03.2016 Rozhodnutí - udělení souhlasu k uzavření dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy
24.02.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106/ 1999 Sb.
22.02.2016 22.02.2017 Usnesení ZM 1/2016
18.02.2016 31.12.2016 Plán činnosti rady a zastupitelstva města Břidličná
18.02.2016 31.12.2016 Plán činnosti rady a zastupitelstva města Břidličná
10.02.2016 15.03.2016 Usnesení 067EX 15171/14-74
05.02.2016 05.02.2017 Usnesení RM 2/2016
05.02.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106/ 1999 Sb.
05.02.2016 31.12.2016 Strategický, dotační a rozvojový dokument Města Břidličná
03.02.2016 03.05.2016 Nabídka pozemků k pronájmu
21.01.2016 05.02.2016 Výzva pro majitele vraků
18.01.2016 03.03.2016 Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
15.01.2016 31.12.2016 Usnesení RM 1/2016
13.01.2016 29.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
07.01.2016 31.12.2016 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
07.01.2016 31.12.2016 Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/99 Sb.
06.01.2016 19.01.2016 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
30.12.2015 28.02.2016 Předběžná cena tepelné energie pro rok 2016
23.12.2015 31.03.2016 Oznámení o změně ceny stočného
23.12.2015 08.01.2016 Veřejná vyhláška
18.12.2015 31.12.2016 Podmínky pro poskytování dotací volnočasové aktivity a poskytování sociálních služeb
17.12.2015 Obecně zavázná vyhláška města Břidličná č.4/2015 Požární řád města Břidličná
17.12.2015 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území města Břidličná.
17.12.2015 02.01.2016 Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09.12.2015 09.03.2016 Výpočet cen pro vodné a stočné
09.12.2015 15.01.2016 Elektronická dražba 197/EX 4715/13-187
03.12.2015 03.03.2016 Změna ceny vodného
30.11.2015 31.12.2015 Rozpočet na rok 2016
24.11.2015 24.02.2016 Oznámení o zamýšleném převodu
06.11.2015 05.02.2016 Nabídka LV 10002 4. Q 2015 - Město Břidličná
27.10.2015 05.11.2015 Oznámení o vyhlášení VZ - Kanalizační přípojka pro sociální zařízení na fotbalovém hřišti Břidličná
21.10.2015 06.11.2015 VV- Opatření obecné povahy - odvolání zákazu nakládání s vodami
02.07.2015 03.09.2015 Výzva pro majitele vraků
25.06.2015 10.07.2015 Dodatek č.1 k OZV O místních poplatcích
27.05.2015 12.06.2015 Výběrové řízení, dodatečné informace
20.05.2015 31.12.2015 Zavádění ICT v územní samosprávě - Břidličná
27.04.2015 21.05.2015 Podání nabídky na realizaci kamerového systému
15.04.2015 15.04.2016 Úspory energie objektu č.p. 178 a 143 v Břidličné
13.04.2015 13.04.2016 Jednácí řád RM
13.04.2015 13.04.2016 Jednácí řád ZM
11.03.2015 29.12.2015 OZNÁMENÍ o vítězi ICT
05.01.2015 05.02.2015 Národní plán povodí Odry
30.06.2014 Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2/2014 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem a regulaci hlučných činnosti.
02.04.2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
13.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů.
13.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Břidličná
13.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 zrušuje OZV č. 2/2008
15.03.2012 30.03.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.2/2010 Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místních poplatcích
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
16.12.2010 31.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.1/2010 ruší OZV č.4/2007 o místních poplatcích, a č. 5/2007
26.08.2008 26.09.2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpošet daně z nemovitostí
11.08.2008 07.05.2014 Soutěžní řád
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č.3/2007 zrušovací vyhláška
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4/2007 o místních poplatcích
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - zrušovací
31.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Břidličná
30.03.2008 30.04.2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakladání se stavebním odpadem na území města Břidličná

Zobrazit aktuální dokumenty na úřední desce

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace